IPP. Kadra

IPP. Kadra

 

 

KADRA INTEGRACYJNEGO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO. DOROTKOWO:

  • Dyrektor przedszkole[at]dorotkowo.pl, monika.szczachor[at]dorotkowo.pl:

    Monika Szcząchor, pedagog wczesnoszkolny, pedagog specjalny. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Kierunek: Pedagogika ogólna, specjalność: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, tytuł zawodowy: licencjat (2015 r.); UMK, kierunek: Pedagogika ogólna, specjalność: pedagogika szkolna z socjoterapią, tytuł zawodowy: magister (2017 r.); UMK, kierunek: Pedagogika specjalna; specjalność: edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie – oligofrenopedagogika, tytuł zawodowy: licencjat (2018 r.). Pani Monika posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami, w szczególności obciążonymi Trisomią 21.

 

  • Dyrektor dydaktyczna (ds. pedagogicznych), przedszkole.dyrektor[at]dorotkowo.pl:
    Aleksandra Potrykus-Boyke, pedagog specjalny, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, Kierunek: Pedagogika w zakresie pedagogiki specjalnej, tytuł zawodowy: magister (2000);  Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni, Studia podyplomowe: Polityka oświatowa i zarządzanie oświatą (2013); Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela: stopień nauczyciela dyplomowanego (2013). Pani Ola ma blisko dwudziestoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi (w tym z dziećmi z niepełnosprawnościami). Prywatnie mama już dorosłych Julii i Zuzanny.

 

  • Koordynator administracyjna: Monika Szcząchor, przedszkole.rozliczenia[at]dorotkowo.pl. 

 

Pedagożki:

Katarzyna Krauze, pedagog. UMK kierunek: Filologia polska, specjalność: nauczycielska, tytuł zawodowy: magister (2018 r.); WSB, kierunek: Integracja sensoryczna, studia podyplomowe (w trakcie, termin ukończenia czerwiec 2021 r.). Pani Kasia posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami, z dziećmi ze spektrum autyzmu, a także z dziećmi obciążonymi Trisomią 21. Ponadto pani Kasia ukończyła następujące kursy: Kurs “TUS trening umiejętności społecznych dla osób z zaburzeniami rozwoju” (Centrum Terapii Rozwoju INDYGO 2020r.); Kurs “Zachowania trudne osób z autyzmem i zespołem Aspergera” (Centrum Terapii Rozwoju INDYGO, 2019 r.); Kurs “17 elementów terapii wg prof. dr hab. J. Cieszyńskiej z perspektywy gabinetu terapeutycznego prowadzonego przez B. Bauman-Bielewską”(Ośrodek Specjalistów Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży, 2019 r.).

 

Olga Leszczyńska, pedagog, oligofrenopedagog. Kolegium Jagiellońskie, kierunek: Pedagogika ogólna, tytuł zawodowy: licencjat (2013 r.); UMK , kierunek: Pedagogika specjalna, tytuł zawodowy: magister (2015 r.); Kolegium Jagiellońskie, kierunek: Oligofrenopedagogika z elementami rewalidacji, studia podyplomowe (2019 r.); Kolegium Jagiellońskie, kierunek: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, tytuł zawodowy: magister (w trakcie, termin ukończenia czerwiec 2020 r.). Pani Olga posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami, z dziećmi ze spektrum autyzmu, a także z dziećmi obciążonymi Trisomią 21. Pani Olga ukończyła następujące kursy: Certyfikat “Wczesna interwencja logopedyczna” (Fundacja Dorotkowo, 2020 r.); Kurs “TUS trening umiejętności społecznych dla osób z zaburzeniami rozwoju” (Centrum Terapii Rozwoju INDYGO 2020r.); Certyfikat “Nauczyciel terapeuta w grupie integracyjnej” (Akademia Rozwoju i Terapii Dziecka Bajkowy Dworek, 2019 r.).

 

Pomocniczki pedagożek:
Izabela Sarzyńska, studentka pedagogiki UMK w Toruniu, specjalność: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (planowany rok ukończenia: 2020). Pani Iza ukończyła szkolenia dzięki którym uzyskała: Certyfikat “Warsztaty rozwiązywania problemów oraz analitycznego i krytycznego myślenia (Uniwersytet Mikołaja Kopernika UNI-KOMP-AS, 2019); Certyfikat “Warsztat samoorganizacji pracy (Uniwersytet Mikołaja Kopernika UNI-KOMP-AS, 2019); Certyfikat “Warsztat kompetencji interpersonalnych i współpracy w zespole (Uniwersytet Mikołaja Kopernika UNI-KOMP-AS, 2020). Pani Iza posiada doświadczenie w opiece nad dziećmi niepełnosprawnymi, wpółpracuje bowiem z fundacją Dorotkowo wspierając pedagogów specjalnych w Klubiku i Klubie Integracji.


Lucyna Zalewska
, terapeuta zajęciowy. Pani Lucyna posiada doświadczenie w opiece nad dziećmi niepełnosprawnymi, wpółpracuje bowiem z fundacją Dorotkowo wspierając pedagogów specjalnych w Klubiku i Klubie Integracji.

 

Specjaliści współpracujący z Integracyjnym Punktem Przedszkolnym. Dorotkowo: 

Kamila Barwik, pedagog specjalny, logopeda. UMK; kierunek: Pedagogika specjalna, specjalność: Logopedia, tytuł zawodowy: licencjat (2018); WSB, kierunek: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia podyplomowe (2019); UMK, kierunek: Pedagogika specjalna, specjalność: Logopedia, tytuł zawodowy: magister (w trakcie, planowana data ukończenia, czerwiec 2020). Pani Kamila posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami, w szczególności obciążonymi Trisomią 21.

Ewelina Domańska, oligofrenopedagog, neurologopeda. UMK, kierunek: Pedagogika specjalna, specjalność: oligofrenopedagogika z logopedią, tytuł zawodowy: licencjat (2013); UMK, kierunek: Pedagogika specjalna, specjaność:logopedia, tytuł zawodowy: magister (2015);Uniwersytet Gdański, kierunek Neurologopedia, studia podyplomowe (2017); UMK, kierunek: Pedagogika ogólna, specjalność: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, tytuł zawodowy: licencjat (2018);. Kurs doskonalący nt. Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne poziom I (2013); Kurs Szkolenie logopedyczne “Rozszczep warg i podniebienia”. Pani Ewelina posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami, także obciążonymi Trisomią 21.

Anna Dzięsław, oligofrenopedagog, logopeda. UMK, kierunek: pedagogika specjalna, specjalność: oligofrenopedagogika z logopedią, tytuł zawodowy: licencjat (2014); UMK, kierunek: Pedagogika specjalna, specjalność: doradztwo zawodowe i rehabilitacyjne, tytuł zawodowy: magister (2016); UMK, kierunek logopedia, studia podyplomowe (2016). Pani Ania ukończyła natępujące kursy i szkolenia: szkolenie Metoda Krakowska (2018) Centrum Terapeutyczne “Od głowy do mowy”- terapia neurobiologiczna dzieci z zaburzeniami rozwoju; Kurs (2018): Komlogo Niezdrowice- Karty Oceny Logopedyczej dziecka KOLD; Kurs (2017) Fundacja “Nowa Nadzieja”: Pierwsze kroki w planowaniu Terapii indywidualnej Dziecka z autyzmem; Kurs (2017): Opóźniony rozwój mowy. Diagnoza i terapia, Terapia sygmatyzmu międzyzębowego. Pani Ania posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami, także obciążonymi Trisomią 21.

Tomasz Graczyk, fizjoterapeuta. UMK, Collegium Medicum w Bydgoszczy, kierunek: Fizjoterapia, tytuł zawodowy: magister (2005); Kurs (2007): Instruktor Reakcji Ruchowej; Kurs (2013): Instruktor Sportu; Kurs (2015): Trening Funkcjonalny; Kurs (2017): Streching opytmalny – warsztaty. Pan Tomek posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami, w szczególności obciążonymi Trisomią 21.

Aleksandra Kopryska, oligofrenopedagog. UMK, kierunek: Pedagogika ogólna, specjalność: Pedagogika sądowniczo-penitencjarna, tytuł zawodowy: licencjat(2015); UMK, kierunek: Pedagogika ogólna, specjalność: resocjalizacja z profilaktyką społeczną, tytuł zawodowy: magister (2018); UMK, kierunek: Pedagogika specjalna, specjalność: oligofrenopedagogika, tytuł zawodowy: licencjat (2018). Pani Ola posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami, także z dziećmi obciążonymi Trisomią 21.

Joanna Kwiatkowska, pedagog wczesnoszkolny, oligofrenopedagog, certyfikowany kynoterapeuta. UKW, Pedagogika przedszkolna, tytuł zawodowy: magister (2011); Niepubliczny Ośrodek Edukacji w Bydgoszczy ADEPTUS, Certyfikat i wpis w rejestr zawodu Kynoterapeuta (2014); ATENEUM, Edukacja i Terapia osób z Autyzmem, studia podyplomowe (2017); KPSW Bydgoszcz, Pedagogika specjalna, studia podyplomowe (2019). Pani Asia posiada 5-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia kynoterapii. Ponadto Pani Asia od kilku lat pracuje jako nauczyciel wychowania przedszkolnego.

Olga Leszczyńska, pedagog, oligofrenopedagog. UMK , kierunek: Pedagogika specjalna, tytuł zawodowy: magister (2015); Kolegium Jagiellońskie, kierunek: Oligofrenopedagogika z elementami rewalidacji, studia podyplomowe, (2019); Kolegium Jagiellońskie, kierunek: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, tytuł zawodowy: magister, (w trakcie, termin ukończenia czerwiec 2020r.); Kolegium Jagiellońskie, kierunek: Pedagogika ogólna, tytuł zawodowy: licencjat (2013r.). Pani Olga posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami, z dziećmi ze spektrum autyzmu, a także z dziećmi obciążonymi Trisomią 21. Pani Olga ukończyła następujące kursy: Certyfikat “Wczesna interwencja logopedyczna” (Fundacja Dorotkowo, 2020 r.); Kurs “TUS trening umiejętności społecznych dla osób z zaburzeniami rozwoju” (Centrum Terapii Rozwoju INDYGO 2020r.); Certyfikat “Nauczyciel terapeuta w grupie integracyjnej” (Akademia Rozwoju i Terapii Dziecka Bajkowy Dworek, 2019 r.).

Magdalena Lipińska, muzykoterapeuta. UKW w Bydgoszczy, kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, edukacja muzyczna szkolna i dyrygentura chóralna; tytuł zawodowy: magister sztuki (2006); Kurs (2018): Muzyczne przygody Zebrusia- Warsztaty Orffowski Prowadzony przez J. Tarczyńskiego; Kurs (2019): Szkolenie z zastosowania BUm BUM Rurek/ Boomwhackers; Kurs (2018) ERUDIO- CKU, Muzykoterapia; Kurs (2018) PWN: Pomysły na zamysły, czyli zabawy z wykorzystaniem elementów integracji sensorycznej; Pani Magda posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami, w szczególności obciążonymi Trisomią 21.

Katarzyna Łukiewska, logopeda, oligofrenopedagog. UMK, kierunek: Pedagogika Specjalna, specjalność: oligofrenopedagogika oraz pedagogika opiekuńczo-wychowawcza , tytuł zawodowy: magister (2005); TWP, kierunek: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, studia podyplomowe (2014); UMK, kierunek: Logopedia, studia podyplomowe (2013); TWP, Kurs kwalifikacyjny- Wczesne wspomaganie edukacji i rozwoju uczniów autystycznych (2007). Pani Kasia ukończyła wiele kursów i szkoleń m.in.: Certyfikat: Trening Umiejętności Społecznych (2017); Certyfikat: Masaż Shantali (2016); Kurs (2019): Akademia Teacch- Edukacja i Terapia Dziecka; Kurs w Fundacji Pomoc Autyzmu w Warszawie ACC- Jak zacząć pracę w obszarze komunikacji z dzieckiem lub osobą dorosłą z autyzmem; Kurs (2018): Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWiK w terapii osób niemówiących; Kurs (2017): Metoda krakowska: diagnoza i terapia wad mowy, metody wywoływania głosek; Kurs (2017): Wczesna interwencja logopedyczna; Kurs (2016): Terapia Ręki I i II stopień; Kurs w centrum Metody Krakowskiej (2015): Dziennik wydarzeń w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji i programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji; Kurs (2009) CKU Toruń - Metoda terapii behawioralnej w pracy z dzieckiem autystycznym; Pani Kasia posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami , także obciążonymi Trisomią 21.

Anna Mazurkiewicz, oligofrenopedagog, logopeda, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju i wczesnej interwencji, terapeutka EEG Biofeedback, nauczyciel mianowany. UMK, Pedagogika, tytuł zawodowy: magister (2010); KPSW Bydgoszcz, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja z wykorzystaniem wybranych metod neurofizjologicznych (2015); WSB, Logopedia, studia podyplomowe (2018). Pani Ania posiada 11-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami. Ponadto ukończyła kursy i szkolenia z zakresu: Metody Dobrego Startu, Metody Krakowskiej, Metody Weroniki Sherbourne, Stosowanej Analizy Zachowania, Programu językowego Makaton, Treningu Umiejętności Społecznych i systemu NUMICON.

Zuzanna Nawrotek, fizjoterapeuta. Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, kierunek: Fizjoterapia; tytuł zawodowy: magister (2015). Pani Zuzia posiada kwalifikacje pedagogiczne (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, studia podyplomowe/2019) oraz doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami, w szczególności obciążonymi Trisomią 21. Ponadto ukończyła następujące kursy kwalifikacyjne: PNF 1 i PNF2, kurs masażu leczniczego (160 godzin), Kinesiology Taping-Basic; Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – I stpień; Trójpłaszczyznowa terapia manualna wad stóp u dzieci na podstawach neurofizjologicznych; Neurorozwojowa diagnoza i terapia niemowląt i dzieci starszych z zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego; Diagnostyka i Terapia Skolioz wg Koncepcji FITS, Halliwick podstawowy, kurs instruktorski masażu Shantala; Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych cz. I wg S.Masgutova; NDT-Bobath BASIC (EBTA-360 godzin); Integracja Sensoryczna I i II stopień (200 godzin – uprawnienia do diagnozy, planowania i prowadzenia terapii metodą integracji sensorycznej). Pani Zuzia posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami, w szczególności obciążonymi Trisomią 21.

Justyna Słupkowska, neurologopeda kliniczny, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej, pedagog. UMK, kierunek: Pedagogika, tytuł zawodowy: magister (2006); UMK, kierunek: Logopedia, Studia podyplomowe (2009); Uniwersytet Gdański, kierunek: Oligofenologopedia, studia podyplomowe (2018); Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Wrocław, kierunek: Neurologopedia kliniczna z wczesną interwencja logopedyczną, studia podyplomowe (2018). Pani Justyna posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami, w szczególności obciążonymi Trisomią 21. Ponadto ukończyła następujące kursy kwalifikacyjne: UTTR (2018); Certyfikowany terapeuta Emphaty Dolls (2018); Metoda werbalno-tonalna – I stopień (2018); Kurs na Instruktora masażu Shantala – kwiecień 2015 Gdańsk; Biomed Neurotechnologie w diagnostyce i terapii ( 2011) Wrocław; Szkolenie z AAC Makaton (2010).

Małgorzata Sugier, pedagog specjalny. WSPS w Warszawie, kierunek: Pedagogika specjalna, specjalność: rewalidacja przewlekle chorych i niesprawnych ruchowo, tytuł zawodowy: magister (1992); PSTIS w Warszawie, tytuł zawodowy: terapeuta integracji sensorycznej (1998); UMK, specjalność: pedagogika korekcyjno-kompensacyjna (2004). Kandydatka posiada uprawnienia do pracy pedagogicznej z dziećmi i młodzieżą wykazującymi specjalne potrzeby edukacyjne i rozwojowe oraz wychowawcze spowodowane specjalistycznymi trudnościami w uczeniu się. Kurs (2006): Rozpoznawanie i terapia opóźnienia neurologicznego u dzieci- program wygaszania i przekształcania odruchów niemowlęcych; Kurs (1998): Zaburzenia integracji sensorycznej – teoria, diagnoza i terapia. Kurs (1997): Metoda Komunikacji Symbolicznej Bliss, Kurs (1997): Kinezjologia Edukacyjna wg. P. Dennisona; Kurs (1996): Dysleksja rozwojowa- teoria, diagnoza, teoria pedagogiczna. Pani Gosia posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami, także obciążonymi Trisomią 21.

Małgorzata Szymczak, fizjoterapeuta. WSPiA w Poznaniu, kierunek: fizjoterapia, tytuł zawodowy: licencjat (2011); OSW im. J. Rusieckiego w Olsztynie, kierunek: fizjoterapia, tytuł zawodowy: magister (2013); Policealna Szkoła ŻAK- masaż leczniczy. Kurs: Integracja Sensoryczna I i II stopnia; Kurs: Ocena neurorozwojowa dziecka i przykłady postępowania fizjoterapeutycznego; Kurs: podstawowy PNF; Kurs: KinesioTaping podstawowy; Kurs: Kurs Skoliozy. Pani Małgosia posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami, także obciążonymi Trisomią 21.

 

zob. też: https://dorotkowo.pl/nasi-specjalisci