Marcelina Dąbrowska, sekretarz zarządu fundacji Dorotkowo

Marcelina Dąbrowska, sekretarz zarządu fundacji Dorotkowo


Toruń, 2020 [fot. M. Dąbrowski] 

Marcelina Dąbrowska, absolwentka filologii polskiej na UMK w Toruniu, a także studiów podyplomowych z zakresu: public relations i komunikacji społecznej oraz programów i projektów z funduszy Unii Europejskiej w WSB w Toruniu. W latach 2003-2016 związana z Wyższą Szkołą Bankową w Toruniu m.in. jako specjalista ds. pozyskiwania środków na działania uczelni oraz koordynator projektów językowych, szkoleniowych, edukacyjnych, z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, wsparcia osób niepełnosprawnych, a także programów współpracy międzynarodowej. Z Dorotkowem jest od 2017 r. pełniąc funkcje asystenta koordynatora, koordynatora i kierownika wielu projektów realizowanych przez fundację. Od 2018 r. jest sekretarzem zarządu fundacji, a od 2019 r. dyrektor administracyjną fundacji Dorotkowo. Prywatnie mama Martyny (ur. 2006), Natalii (ur. 2008) i Maksia (ur. 2014).