Bydgoszcz i powiat bydgoski

Bydgoszcz i powiat bydgoski

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA WS PROJEKTU "Dorotkowe Centrum Rehabilitacji. Terapia dzieci, młodzieży i dorosłych z Zespołem Downa z Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego" (tzw. projekt bydgoski):

 

Czy dla osób z Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego będzie też dostępny projekt "Do świata z Dorotkowem...?"
Odp. Katarzyny Minczykowskiej-Targowskiej (KMT), prezes zarządu Dorotkowa: projekt "Do świata z Dorotkowem..." kończy się 31 maja 2021 r. i nie będzie kontynuowany.

Dorotkowo przygotowało nowy ogólnopolski projekt "Dorotkowo pomaga..." (https://www.dorotkowo.pl/rehabilitacja/woj-dolnoslaskie-kujawsko-pomorskie-mazowieckie-lodzkie-pomorskie-warminsko-mazurskie-wielkopolskie-i-slaskie), do którego rekrutacja zacznie się też w maju. Aplikować będą mogły osoby z woj.: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i śląskiego, w tym także z Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego.

W związku jednak z tym, że w Bydgoszczy, na wniosek podopiecznych Dorotkowa, fundacja będzie prowadzić placówkę, w której będzie realizować projekt "Dorotkowe Centrum Rehabilitacji...", osobom z Bydgoszczy i powiatu  bydgoskiego Dorotkowo będzie mogło zaproponować przede wszystkim udział w tym projekcie, o ile jeszcze będą miejsca. 

Warto pamiętać, że do projektu ogólnopolskiego aplikują osoby z terenu 8 województw, a do tzw. bydgoskiego tylko z Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego. Poza tym w działalności każdej organizacji pozarządowej kluczowe jest budowanie społeczności, która się wspiera i angażuje w sprawy im bliskie. Dalekosiężne myślenie o przyszłości naszych dzieci, osób z Zespołem Downa, wymaga zaangażowania, budowania społeczności im bliskiej i stwarzania płaszczyzn do nawiązywania relacji rówieśniczych.  

 

Czy w ramach projektu placówkowego "Dorotkowe Centrum Rehabilitacji..." terapia podopiecznych będzie mogła być prowadzona w ich domach?
KMT: Tak, ale tylko w wyjątkowych sytuacjach. Decyzję w tej sprawie podejmie zarząd Dorotkowa, biorąc pod uwagę takie czynniki jak: stan zdrowia podopiecznego i sytuacja rodzinna. Przy czym w skali całego projektu wsparcie poza placówką nie może dotyczyć więcej niż 1/3 zajęć, do czego zobowiązuje Dorotkowo PFRON, dofinansowujący projekt. Działania poza placówką wykluczają też główny cel, dla którego Dorotkowo w ogóle zostało założone i dla którego podjęliśmy się trudu realizacji projektu placówkowego w Bydgoszczy, mianowicie zapewnienie dzieciom z Zespołem Downa, naszym dzieciom, płaszczyzn do budowania relacji rówieśniczych, dzięki którym w dorosłym świecie nie będą samotne.

 

Czy w ramach projektu placówkowego "Dorotkowe Centrum Rehabilitacji..." terapia uczestników projektu będzie mogła być prowadzona w zewnętrznych gabinetach terapeutów?
KMT: 
terapia uczestników projektu NIE będzie mogła być prowadzona w zewnętrznych gabinetach terapeutów. Założeniem projektu jest bowiem prowadzenie terapii przede wszystkim w placówce Dorotkowa, po to by podopieczni mogli budować relacje rówieśnicze, które będą procentowały w ich przyszłości oraz by rodzice mieli też szansę zarówno na wytchnienie, gdy ich dziecko będzie pod opieką "Dorotkowa" oraz na wymienę doświadczeń związanych z wychowywaniem dziecka z Zespołem Downa.

 

Czy w ramach projektu placówkowego "Dorotkowe Centrum Rehabilitacji..." terapię będą mogli prowadzić dotychczasowi terapeuci podopiecznego Dorotkowa z Bydgoszczy i powiatu bydkoskiego?
Odp. KMT: Tak, jeżeli zostaną wyłonieni przez zarząd Dorotkowa, z zachowaniem zasady konkurencyjności (czyli tak jak dotychczas), do pracy z podopiecznym. Mówiąc "po ludzku" :-) - jeżeli terapeuta pracuje dla Dorotkow nieprzerwanie od ponad roku i nadal chce dla Dorotkowa pracować, realizując z Dorotkowem nowy projekt lub jeżeli terapeuta pracuje dla Dorotkowa krócej niż rok, ale chce pracować nadal, realizując nowy projekt i złoży ofertę, na ogłoszone przez Dorotkowo w drugiej połowie maja/na początku czerwca zapytanie ofertowe oraz zostanie wyłoniony przez zarząd Dorotkowa do pracy dla Dorotkowa, to nic nie będzie stało na przeszkodzie by taki terapeuta kontynuował terapię z podopiecznym Dorotkowa, z którym pracował w poprzednich projektach Dorotkowa.

 

Czy będzie można brać udział w kilku projektach Dorotkowa jednocześnie? 
Odp. KMT: 
Jeżeli projekty są dofinansowane przez PFRON, to nie ma możliwości brania udziału w dwóch (czy więcej) projektach Dorotkowa dofinansowanych przez PFRON. Możliwy jest udział tylko w jednym z projektów, ewentualnie w działaniach "pozaprojektowych" jeżeli tylko bydgoska społeczność Dorotkowa takich działań się podejmie. Zarząd Dorotkowa jest otwarty na wszelkie zaangażowanie rodzin swoich podopiecznych. Placówka Dorotkowa w Bydgoszczy będzie miała otwarte drzwiami dla każdego swojego podopiecznego.

  

 

Gdzie będzie placówka Dorotkowa w Bydgoszczy?
Odp. KMT: Dorotkowo jest w trakcie wyboru ofert lokali do wynajęcia. Jest ich naprawdę sporo!!! Staramy się by placówka w Bydgoszczy była zlokalizowana możliwie blisko centrum, tak by podopieczni z różnych stron Bydgoszczy i spoza niej mieli równy dojazd. Oczywiście kluczowa jest cena, ponieważ budżet jest ograniczony. Rozpoczęcie terapii jest zaplanowane na czerwiec 2021 r.

 

Czy można korzystać ze wsparcia Dorotkowa w ramach projektu "Dorotkowe Centrum Rehabilitacji..." w placówce Dorotkowa w Toruniu?
Odp. KMT: Tak, będzie MOŻNA korzystać ze wsparcia Dorotkowa w ramach projektu "Dorotkowe Centrum Rehabilitacji..." w placówce Dorotkowa w Toruniu, ponieważ Dorotkowo w Toruniu wynajmuje 8 lokali i jeden z nich minimum do czasu "urządzenia się w Bydgoszczy" jest przeznaczony na realizację projektu "Dorotkowe Centrum Rehabilitacji...", przy czym w przypadku braku zapotrzebowania na korzystanie bydgoskich podopiecznych z terapii w Toruniu, lokal toruński zostanie wyłączony z projektu.

Nie będzie jednak przeszkód by w Toruniu umówić się na konsultacje z terapeutami Dorotkowa świadczącymi usługi w ramach: Specjalistycznych Porad Medycznych (https://www.dorotkowo.pl/specjalistyczne-porady-medyczne), ale to już odpłatnie i nie w ramach jakiegokolwiek projektu.

 

Czy projekt placówkowy "Dorotkowe Centrum Rehabilitacji..." przewiduje dowozy dzieci na terapie?
KMT: projekt placówkowy "Dorotkowe Centrum Rehabilitacji..." NIE przewiduje dowozów dzieci na terapie. Projekt zakłada, że opiekuni prawni będą przywozić swoje dzieci na terapię do placówki Dorotkowa. Przy czym, głównie w godzinach popołudniowych, Dorotkowo zapewni też opiekę między zajęciami indywidualnymi, organizując bezpłatne grupowe zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Będzie istniała też możliwość - jeżeli będzie taka potrzeba - zorganizowania bezpłatnych zajęć opiekuńczo-wychowawczych w godzinach przedpołudniowych. Ostateczne decyzje ws harmonogramu zajęć opiekuńczo-wychowawczych zarząd Dorotkowa będzie mógł podjąć po zakończeniu całego procesu rekrutacji, zaplanowanego na maj i zbadania potrzeb BO projektu bydgoskiego.

 

=============

Od 2014 r. Dorotkowo wspiera rodzinki z Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego w ramach ogólnopolskich działań, na które zarząd Dorotkowa pozyskiwał środki w drodze konkursów PFRON. Przez 6 lat do dorotkowej społeczności dołączyło 30 rodzinek z Bydgoszczy i okolicy. Wychodząc na przeciw zgłaszanych potrzeb swoich podopiecznych z Bydgoszczy Zarząd Dorotkowa stanął do konkursu PFRON by pozyskać środki, na swój autorski projekt, skierowany tylko do podopiecznych z Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego. Udało się, choć łatwo nie było!

 

W związku z czym od kwietnia 2021 r. Dorotkowo realizuje projekt "Dorotkowe Centrum Rehabilitacji. Terapia dzieci, młodzieży i dorosłych z Zespołem Downa z Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego", w ramach którego pomaga swoim bydgoskim Przyjaciołom. Projekt adresowany jest do 35 rodzin zamieszkałych w Bydgoszczy i na terenie powiatu bydgoskiego i decyzją PFRON otrzymał dofinansowanie na okres 2021-2022, z gwarancją kontynuacji do roku 2024, więcej zob.: REGULAMIN.

Rekrutacja do projektu trwa do 10 maja 2021, do godz. 12.00. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: rekrutacja.bydgoszcz[at]dorotkowo.pl ZANIM TO ZROBISZ dokładnie przeczytaj REGULAMIN!!!!

 

Kierownik projektu: Paulina Bujanowska, paulina.bujanowska[at]dorotkowo.pl, tel.: 784 567 359 (pon.–pt. 9.00–14.00).

 

Projekt zakłada wsparcie w bydgoskiej placówce Dorotkowa 35 podopiecznych, którzy będą mogli korzystać z terapii indywidualnej (logopedyczno-pedagogicznej, psychologicznej, rewalidacyjnej, ruchowej z elementami SI oraz z kynoterapii) oraz grupowej w postaci zajęć opiekuńczo-wychowawczych. Podopieczni będą mieli okazję do wspólnych spotkań oraz integracji, a także indywidualnych zajęć terapeutycznych.

 

Przed nami dużo pracy! Ale dzięki wspólnym działaniom nasze dzieci będą miały szansę na lepsze życie!