Specjalistyczne Porady Medyczne

Specjalistyczne Porady Medyczne

 

DOROTKOWO. SPECJALISTYCZNE PORADY MEDYCZNE to zaczątek działalności leczniczej zarejestrowanej przez fundację Dorotkowo w Rejestrze Podmiotów Prowadzących Działalność Leczniczą (Z232474-2020-10-16).

Na początek fundacyjnych dzałań w sferze działalności leczniczej, oferujemy poradnictwo z zakresu neurologopedii klinicznej.

 

mgr Justyna Słupkowska
neurologopeda kliniczna, oligofrenologopeda

Toruń, ul. Szosa Chełmińska 2654/258, I p., gab. A-4
poniedziałki 17.30 -19.30, środy 17.00-18.00 

Rejestracja: 606 646 615, poradnia[at]dorotkowo.pl
Toruń, ul. Szosa Chełmińska 2654/258, I p., gab. A-5

Koszt wizyty: podopieczni Dorotkowa (bezpłatnie); osoby niebędące podopiecznymi Dorotkowa: 120,00 zł (do 60 min. + materiał instruktażowy)

 

Docelowo jednak planujemy świadczyć usługi ambulatoryjnej opieki medycznej z dziedziny endokrynologii, kardiologii, ortopedii, psychologii oraz dietetyki. Wszystko dla naszych podopiecznych. 

Bądźcie z nami na bieżąco monitorując naszą działalność na rzecz dzieci, młodzieży i doroslych z niepełnosprawnościami, w szczególności wynikającymi z Trisomii 21, będącej przyczyną Zespołu Downa.