Specjalistyczne Porady Medyczne

Specjalistyczne Porady Medyczne

 

DOROTKOWO. SPECJALISTYCZNE PORADY MEDYCZNE to zaczątek działalności leczniczej zarejestrowanej przez fundację Dorotkowo w Rejestrze Podmiotów Prowadzących Działalność Leczniczą (Z232474-2020-10-16).

Na początek fundacyjnych dzałań w sferze działalności leczniczej, oferujemy poradnictwo z zakresu neurologopedii klinicznej.

 

mgr Justyna Słupkowska
neurologopeda kliniczna, oligofrenologopeda

Toruń, ul. Szosa Chełmińska 254/258, I p., gab. A-4
poniedziałki 17.30 -19.30, środy 17.00-18.00 

Rejestracja: 606 646 615, poradnia[at]dorotkowo.pl
Toruń, ul. Szosa Chełmińska 254/258, I p., gab. A-5

Bezplatne porady dostępne tylko dla podopieczniych Dorotkowa.
Istnieje tezżmozliwośc udzielenia porady osobie niebędącej podopiecznym Dorotkowa, koszt: 120 zł (porada+warsztat i zestaw ćwiczeń, czas trwania wizyty od 40 do 60 min.).