Specjalistyczne Porady Medyczne

Specjalistyczne Porady Medyczne

 

DOROTKOWO. SPECJALISTYCZNE PORADY MEDYCZNE to działalność lecznicza zarejestrowana przez fundację Dorotkowo w Rejestrze Podmiotów Prowadzących Działalność Leczniczą (Z232474-2020-10-16).

Na początek fundacyjnych dzałań w sferze działalności leczniczej, oferujemy poradnictwo z zakresu neurologopedii klinicznej.

 

mgr Justyna Słupkowska
neurologopeda kliniczna, oligofrenologopeda

Toruń, ul. Szosa Chełmińska 254/258, I p., gab. A-4
poniedziałki 17.30 -19.30, środy 17.00-18.00 

Rejestracja: 784 008 269, poradnia[at]dorotkowo.pl
Toruń, ul. Szosa Chełmińska 254/258, I p., gab. A-5

Bezpłatne porady dostępne tylko dla podopieczniych Dorotkowa (uczestników projektów realizowanych przez fundację).

Istnieje też możliwość udzielenia porady osobie niebędącej podopiecznym Dorotkowa, koszt: 120 zł (porada+warsztat i zestaw ćwiczeń, czas trwania wizyty od 40 do 60 min.). 100% dochodu z usługi jest przeznaczone na rehabilitację niepełnosprawnych podopiecznych Dorotkowa.