Aktualności

Aktualności

Grant dla Dorotkowa w ramach projektu Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami


 

 

                                                                    

 

Dorotkowo. Fundacja na rzecz Doroty Targowskiej i Jej Przyjaciół pozyskała granty na zakup środków ochrony osobistej dla terapeutów pracujących z podopiecznymi Dorotkowa w ramach projektów „Do świata z Dorotkowem" oraz "Z Dorotkowem łatwiej".

W ramach grantów zakupione zostały lampy dezynfekcyjne, stacje do dezynfekcji dłoni, maseczki, rękawiczki, płyny do dezynfekcji - wszystko to po to, aby praca z uczestnikami naszych projektów była jeszcze bezpieczniejsza. Działania finansowane w ramach grantów przyczyniły się do zapewnienia ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych w ramach zadań zlecanych przez PFRON, jak i pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami, w sytuacji zagrożenia COVID-19.

Okres realizacji grantów: 1 września 2020 r. - 31 grudnia 2020 r.

Granty zrealizowane zostały w ramach projektu „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”, którego Realizatorem jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020).