Jak pomóc?

Jak pomóc?

fot. Beata Szczepańska

POMAGAMY POMAGAĆ! DOŁĄCZ DO NAS!

czyli jak pomóc niepełnosprawnym dzieciom - podopiecznym "Dorotkowa"?  

 

  • zgłaszając się jako wolontariusz do pomocy w pracy z podopiecznymi "Dorotkowa", np. do obsługi organizowanej co roku w czerwcu imprezy integracyjnej pn. "Święto Dorotkowa" czy do codziennych zajęć rehabilitacyjnych z naszymi dzieciakami i młodzieżą (pisząc na adres koordynatora wolintariatu, Moniki Szcząchor, monika.szczachor[at]dorotkowo.pl). Wolontariusz powinien być pełnoletni,

  • przekazując 1,5% swojego podatku na cele statutowe "Dorotkowa" KRS 0000344871

  • przekazując "grosik" na wydzielono konto fundacji (68 1140 2004 0000 3202 7738 3248), bez udziału pośredników i zbędnych prowizji. Z tych środków fundacja opłaca leczenie i rehabilitację swoich najmłodszych, dopiero co urodzonych, podopiecznych oraz dokonuje zakupów pomocy edukacyjnych, sprzętu rehabilitacyjnego i remontuje sale terapeutyczne.

  • dołączając do Dorotkowego Klubu Integracji jako członek wspierający (składka: 30 zł/m-c; niedużo, a w formie zlecenia stałego może pomóc wielu)

  • przekazując sprzęt rehabilitacyjny, zabawki edukacyjne, książki (wszytko może być używane, byleby było sprawne i czyste), ale i środki czystości, ręczniki papierowe, husteczki jednorazowe itp.