Szkoła

Szkoła

   

 SPOŁECZNA SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY. DOROTOWO

Założyliśmy ją dla 3 uczniów, bo każdy człowiek jest ważny!!!

Pomóż nam ją utrzymać i dać szansę tym wyjątkowym młodym osobom na lepszą przyszłość.

Bez Twojej pomocy to się nie uda

16 1140 2004 0000 3902 7852 1263

 Jeżeli wolisz szybkie przelewy skorzystaj z portalu zrzutka.pl, na którym uczniowie Dorotowa przygotowali zbiórkę na swoją wyjątkową szkołę

 

Szkoła powstała dzięki determinacji mamy Doroty, Kasi oraz zaangażowaniu współpracujących z nią od lat terapeutów i pedagogów specjalnych, zwłaszcza Moniki Szcząchor i Aleksandry Potrykus-Boyke, które zgodziły się objąć dyrektorstwo w szkole.

DOROTOWO, już nie Dorotkowo :-), ponieważ i uczniowie poważniejsi i z całkiem dorosłymi marzeniami oraz możliwościami, dzięki wsparciu społeczności terapeutów i rodziców z fundacji Dorotkowo, która jest organem prowadzącym tę niezwykłą szkołę.

Społeczna szkoła, kształcąca w Toruniu młodzież z niepełnosprawnością intelektualną jest odpowiedzią na potrzeby środowiska niepełnosprawnych, w szczególności obciążonych Zespołem Downa. Szkoła ta jest też pierwszą w województwie kujawsko-pomorskim, a może i w całej Polsce (bo o drugiej takiej szkole nie słyszeliśmy) społeczną placówką oświatową specjalizującą się w przygotowywaniu do pracy zawodowej osoby z Zespołem Downa.

Oferujemy zindywiodualizowany, całkowicie dostosowany do możliwości i potrzeb uczniów program kształcenia. Kładziemy nacisk na diagnozę możliwości i dostosowania do nich treningu pracy. Dlatego nasi uczniowie, dzięki fundacji od razu są też jej pracownikami, dzięki czemu nie tylko uczą się zadań zawodowych dostosowanych do swoich możliwości, ale i za swoją pracę otrzymują wynagrodzenie, dzięki czemu mają szansę rzeczywistego uczenia się zarządzania własnym budżetem i samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Oferujemy interesujące zajęcia przysposabiające do pracy, zarówno w formie grupowej (ogrodnictwo w prawdziwym ogrodzie; baristyka i kelnerstwo), jak i zindywidualizowanej (prace gospodarcze, pomocnicze prace biurowe, czy terapeutyczne z rzeczywistymi zadaniami z tych zakresów w środowisku pracy osób pełnosprawnych i z niepełnosprawnościami). Zajęcia z zakresu funkcjonowania osobistego i społecznego (obsługa klienta, trening zachowań społecznych w środowisku pracy, trening zachowań społecznych w przestrzeni publicznej), zajęcia kształtujące kreatywność (praca aktorska w Teatrze "Czy TAK, czy NIE?") oraz wychowanie fizyczne, prowadzone przez wykwalifikowanych fizjoterapeutów przy wsparciu oligofrenopedagogów. Oczywiście oferujemy też pakiet zajęć rewalidacyjnych dostosowany do potrzeb naszych uczniów, dbamy o ich kondycję psychiczną, dzięki psychologom oraz wspieramy budowanie relacji koleżeńskich i przyjacielskich, nie tylko w roku szkolnym.

Do naszej szkoły zapraszamy każdego kto nie boi się wyzwań, kto marzy o samodzielności oraz odpowiedzialnie myśli o przyszłości swojego niepełnosprawnego, dorastającego, a nierzadko dorosłego już, dziecka.

Docelowo szkoła będzie miała trzy oddziały, każdy po max 3 uczniów. Przy czym isnieje możliwość łączenia oddziałów, tak by nasi uczniowie czuli się jak najlepiej.

Szkoła jest nową inicjatywą i nie otrzymuje jeszcze subwencji z budżetu państwa. Utrzymuje się z czesnego i wsparcia odważnych, empatycznych sponsorów, których zapraszamy do współparcy. 

Relacje z życia szkoły polub na profilu społecznościowym szkoły.

 

STATUT

RAMOWY PLAN NAUCZANIA

KADRA

CZESNE: wrzesień–grudzień 2021 – 500 zł (plus stawka żywieniowa 16 zł dziennie); od stycznia 2021 r. – 300 zł (plus stawka żywieniowa 16 zł dziennie). Usługi cateringowe zapewnia uniwersytecki "Bar Adaś" (Toruń, ul. Gagarina 13).

 

[październik, 2021]