Nasi specjaliści

Nasi specjaliści

Konsultanci medyczni:

prof. dr hab. n. med. Olga Haus, lekarz internista, genetyk kliniczna
prof. dr hab. n. med. Robert Śmigiel, pediatra, neonatolog, genetyk kliniczny
dr n. med. Maria Żbikowska-Bojko, pediatra, endokrynolog dziecięca
lek. med. Anna Kojro-Wojcieszonek, pediatra, kardiolog dziecięca

 

W placówce "Dorotkowa" w Toruniu
z naszymi podopiecznymi na co dzień pracują specjaliści posiadający wieloletnie doświadczenie
w indywidualnej pracy z dziećmi i dorosłymi z niepełnosprawnościami: 

Kamila Barwik (pedagog specjalny, logopeda, terapeuta EEG Biofeedback), Agnieszka Burnicka (fizjoterapeuta),
Elżbieta Ciechanowska (muzykoterapeutka), Katarzyna Cłapińska (fizjoterapeuta),
Dominika Dembek (pedagog), Ewelina Domańska (pedagog, neurologopeda), Agnieszka Fabiszewska (logopeda), Patrycja Hańć (fizjoterapeuta),
Aleksandra Kopyrska (oligofrenopedagog), Agnieszka Kozak (pedagog, logopeda), Mateusz Kozłowski (muzykoterpeuta),
Joanna Duchna (kynoterapeutka, oligofrenopedagog), Katarzyna Łukiewska (logopeda), Anna Manelska (logopeda), Robert Majchrzak (fizjoterapeuta),
Sonia Michalczuk (psycholog), Edyta Olbryś (psycholog, coach), Sylwia Orleańczyk (oligofrenopedagog, terapeuta SI), Marlena Pasikowska (logopeda),
Anna Pasternakiewicz (pedagog), Agnieszka Piasecka (teatrolog), Piotr Pokutycki (muzykoterapeuta), Daria Puchowicz (pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny),
Izabela Sarzyńska (pedagog), Marta Siekierska (pedagog), Justyna Słupkowska (neurologopeda kliniczna, oligofrenologopeda), Jacek Słupkowski (muzykoterapeuta),
Beata Sokołowska (oligofrenopedagog), Małgorzata Sugier (pedagog, terapeuta SI), Beata Szczepańska (oligofrenopedagog, arteterapeuta), 
Małgorzata Szymczak (fizjoterapeuta, terapeuta SI/urlop macierzyński), Dorota Wakarecy (psycholog kliniczna), Natalia Wesołowska (fizjoterapeutka), 
Maja Wiśniewska (pedagog specjalny/urlop macierzyński), Aleksandra Wodara (fizjoterapeutka).

 

Pracę logopedów, pedagogów, psychologów i muzykoterapeutów
w placówce "Dorotkowa" w Toruniu koordynują merytorycznie:
Justyna Słupkowska
(oligofrenologopeda, neurologopeda kliniczny, pedagog, terapeutka EEG Biofeedbeck)
specjalista ds zarządzania rehabilitacją
10-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami
dyżur: poniedziałki 17.30-19.30, czwartki 17.00-18.00 (justyna.slupkowska[at]dorotkowo.pl)

 
Anna Mazurkiewicz
(oligofrenopedagog, logopeda, terapeuta wwr, terapeutka EEG Biofeedbeck)
specjalista ds zarządzania rehabilitacją
10-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami
dyżur: poniedziałki 17.00-19.00, wtorki 14.00-15.00 (anna.mazurkiewicz[at]dorotkowo.pl)

Pracę psychologów w placówce "Dorotkowa" w Toruniu konsultuje:
dr Lidia Chylewska-Barakat
(psycholog kliniczna i rodzinna)
28-letnie doświadczenie zawodowe
 

Pracę terapeutów ruchowych i terapeutów SI w placówce Dorotkowa w Toruniu
koordynuje merytorycznie
Tomasz Graczyk (fizjoterapeuta, terapeuta PNF)
19-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami
dyżur: poniedziałki 17.30-19.30
(tomasz.graczyk[at]dorotkowo.pl)

 

Kierownik zajęć opiekuńczo-wychowawczych i koordynator dowozów:
Monika Szcząchor (oligofrenopedagog, pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny, terapeuta EEG Biofeedback)
5-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami

Ponadto "Dorotkowo" na stałe współpracuje z ponad 300 specjalistami z 8 województw,
na terenie których pomagamy dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami,
w szczególności obciążonym anomaliami genetycznymi (zwłaszcza Trisomią 21).
Zatrudniamy lekarzy medycyny, psychologów, fizjoterapeutów/rehabilitantów, pedagogów specjalnych/oligofrenopedagoów,
logopedów/neurologopedów/logopedów klinicznych. 

 

Wszystkim dziękujemy za oddanie naszym dziciakom
i niejedną godzinę przepracowaną społecznie

 

 [wrzesień, 2021]