Nasi specjaliści

Nasi specjaliści

 

W placówce "Dorotkowa" w Toruniu
z naszymi podopiecznymi na co dzień pracują specjaliści posiadający wieloletnie doświadczenie
w indywidualnej pracy z dziećmi i dorosłymi z niepełnosprawnościami: 

Kamila Barwik (pedagog specjalny, logopeda, terapeuta EEG Biofedback), Agnieszka Burnicka (fizjoterapeuta), Katarzyna Cłapińska (fizjoterapeuta),
Ewelina Domańska (pedagog, neurologopeda), Anna Dzięsław (logopeda), Marta Figura (pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny), Anna Karłowska (pedagog, neurologopeda/urlop wychowawczy),
Aleksandra Kopyrska (oligofrenopedagog), Agnieszka Kozak (pedagog, logopeda), Mateusz Kozłowski (muzykoterpeuta),
Katarzyna Krauze (pedagog), Joanna Kwiatkowska (kynoterapeutka, oligofrenopedagog),
Agnieszka Kujawa (terapeuta SI), Olga Leszczyńska (oligofrenopedagog), Magdalena Lipińska (pedagog, muzykoterapeuta), 
Katarzyna Łukiewska (logopeda), Alicja Macur (oligofrenopedagog), Robert Majchrzak (fizjoterapeuta),
Sonia Michalczuk (psycholog), Zuzanna Nawrotek (fizjoterapeuta, terapeuta NDT Bobath, terapeuta SI),
Agnieszka Piasecka (teatrolog), Piotr Pokutycki (muzykoterapeuta), Daria Puchowicz (pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny), 
Izabela Sarzyńska (pedagog), Beata Sokołowska (oligofrenopedagog), Małgorzata Sugier (pedagog, terapeuta SI),
Beata Szczepańska (oligofrenopedagog, arteterapeuta), Dorota Wakarecy (psycholog kliniczna), Szymczak Małgorzata (fizjoterapeuta, terapeuta SI),
Natalia Wesołowska (fizjoterapeuta) i Maja Wiśniewska (pedagog specjalny/urlop macierzyński).

Pracę logopedów i pedagogów w placówce Dorotkowa w Toruniu nadzorują:
Justyna Słupkowska
(oligofrenologopeda, neurologopeda kliniczny, pedagog, terapeutka EEG Biofeedbeck)
10-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami
dyżur: poniedziałki 17.30-19.30, środy 17.00-18.00 (justyna.slupkowska[at]dorotkowo.pl)

 
Anna Mazurkiewicz
(oligofrenopedagog, logopeda, terapeuta wwr, terapeutka EEG Biofeedbeck)
10-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami
dyżur: poniedziałki 17.30-19.30 (anna.mazurkiewicz[at]dorotkowo.pl)

Pracę terapeutów ruchowych i terapeutów SI w placówce Dorotkowa w Toruniu nadzorują: 
Tomasz Graczyk (fizjoterapeuta)
19-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami
dyżur: poniedziałki 17.30-19.30
(tomasz.graczyk[at]dorotkowo.pl)

 

Kierownik zajęć opiekuńczo-wychowawczych i koordynator dowozów:
Monika Szcząchor (oligofrenopedagog, pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny, terapeuta EEG Biofeedback)
5-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami

Ponadto Dorotkowo na stałe współpracuje z blisko 200 specjalistami z 8 województw,
na terenie których pomagamy dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami,
w szczególności obciążonym anomaliami genetycznymi (zwłaszcza Trisomią 21).
Zatrudniamy fizjoterapeutów/rehabilitantów, pedagogów specjalnych/oligofrenopedagoów,
logopedów/neurologopedów/logopedów klinicznych. 

 

Wszystkim dziękujemy za oddanie naszym dziciakom
i niejedną godzinę przepracowaną społecznie.

 

[wrzesień, 2020]