Sprawozdania

Sprawozdania

 

Wprowadzenie do Sprawozdania finansowego za rok 2022 (pdf)
Bilans za rok 2022 (pdf)
Rachunek Zysków i Strat za rok 2022 (pdf)
Informacja dodatkowa do Sprawozdania za 2022 (pdf)
Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2022 (pdf)
Badanie sprawozdania finansowego za 2022 r. (pdf)

 

Wprowadzenie do Sprawozdania finansowego za rok 2021 (pdf)
Bilans za rok 2021 (pdf)
Rachunek Zysków i Strat za rok 2021 (pdf)
Informacja dodatkowa do Sprawozdania za 2021 (pdf)
Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2021 (pdf)
Badanie sprawozdania finansowego za 2021 r. (pdf)


Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2020 (pdf)
Wprowadzenie do Sprawozdania finansowego za rok 2020 (pdf)
Bilans za rok 2020 (pdf)
Rachunek Zysków i Strat za rok 2020 (pdf)
Badanie sprawozdania finansowego za 2020 r. (pdf)

 

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2019 r. (pdf)
Wprowadzenie do Sprawozdania finansowego za 2019 r. (pdf)
Bilans za rok 2019 r. (pdf)
Rachunek zysków i strat za 2019 r. (pdf)
Badanie sprawozdania finansowego za 2019 r. (pdf)
Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli, 2019 r. (pdf)

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2018 r. (pdf)
Wprowadzenie do Sprawozdania finansowego za 2018 r. (pdf)
Bilans za rok 2018 r. (pdf)
Rachunek zysków i strat za 2018 r. (pdf)
Badanie sprawozdania finansowego za 2018 r. (pdf)

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2017 r. (pdf)
Wprowadzenie do Sprawozdania finansowego za 2017 r. (pdf)
Bilans za rok 2017 r. (pdf)
Rachunek zysków i strat za 2017 r. (pdf)

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2016 (pdf)
Bilans za rok 2016 (pdf)
Rachunek zysków i strat za rok 2016 (pdf)

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2015 (pdf)
Bilans za rok 2015 (pdf)
Rachunek zysków i strat za rok 2015 (pdf)

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2014 (pdf) 
Bilans za rok 2014 (pdf) 
Rachunek zysków i strat za rok 2014 (pdf)

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji za rok 2013 (pdf) 
Bilans za rok 2013 (pdf) 
Rachunek Wyników i Strat za rok 2013 (pdf)