Dorotkowy Klub Integracji

Dorotkowy Klub Integracji

 

 

Komunikat!

Jeżeli przesłałeś KOMPLET dokumentów aplikacyjnych do Dorotkowego Klubu Integracji (deklaracja członkowska z klauzulą informacyjn ą RODO, Regulamin Klubu, Statut Fundacji), a w ciągu kilku tygodni od ich wysłania nie otrzymałeś informacji nt. decyzji zarządu o przyjęciu do, to albo nie dokonałeś opłaty wpisowej (10 zł), albo nie podałeś ani nru telefonu ani maila kontaktowego, a my nie możemy się do Ciebie dodzwonić.

Niestety ze względu na RODO do celów rekrutacyjnych dot. Klubu dane kontaktowe należy podać w deklaracji członkostwa do Klubu, nawet jeżeli już kiedyś podawałeś któremuś z pracowników Dorotkowa swoje dane. 

Uzupełnij zatem - prosimy - braki formalne i uzbrój się w cierpliwość. Naprawdę pracujemy dniami i nocami by pomóc jak najlepiej jak największej liczbie potrzebujących wsparcia.  

Aplikując teraz do Klubu należy liczyć się z tym, że odpowiedź o ewentualnym przyjęciu zostanie podjęta przez zarząd fundacji dopiero po pozyskaniu przez Dorotkowo środków na rehabilitację kolejnych podopiecznych. Na dzień 21.09.2023 r. Dorotkowo nie dysponuje wolnymi miejscami w Dorotkowym Klubie Integracji.

Konto Klubu: Dorotkowo, 49 1140 2004 0000 3502 8201 4611; tytuł: opłata wpisowa lub składka członkowska

 

Kontakt: 
Lucyna Zalewska – rekrutacja
poniedziałek–piątek 10.00–12.30, 15.00–16.30
+48 784 69 50 50, klub[at]dorotkowo.pl

 

Regulamin Klubu (.pdf)

Deklaracja Członkowska (.docx)

Statut Dorotkowa (.pdf)

 

 

Dorotkowo jest organizacją pozarządową, której celem jest działalność pomocowa na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w szczególności obciążonych Trisomią 21, będącą przyczyną Zespołu Downa.

By jednak wsparcie dawać tak by obdarzani chcieli z niego skorzystać ważnym jest by działać wspólnotowo i taką właśnie drogę, wspólnotową, obraliśmy w 2008 r. zakładając Dorotkowo.

Przejawem tej drogi jest też powołanie przez zarząd Dorotkowa pod koniec września 2021 r. nowej inicjatywy, o wspólnotowym charakterze: Dorotkowego Klubu Integracji.

Powołaliśmy Klub, by jeszcze skuteczniej nieść wsparcie naszym dzieciom. Mamy dalekosiężne plany (kontynuacja codziennej rehabilitacji, rozwój przedszkola, rozwój szkoły, rozwój teatru "Czy TAK, czy NIE?", mieszkania chronione, kolejne miejsca pracy, szerokopojęta integracja, dzięki której nasze dzieci nie będą czuły się samotne w dorosłym życiu), ale bez działania wspólnotowego i wzajemnego wspierania siebie nawzajem nie uda się tych planów zrealizować.

Do tego, co tu dużo mówić, pandemia nieco nas wszystkich od siebie oddaliła, do dorotkowej społeczności dołączyły rodzinki, których z uwagi na stan pandemii nawet nie mieliśmy okazji osobiście poznać. Czas, choćby powolutku, to zmienić.

Zapraszamy zatem wszystkich naszych podopiecznych do Dorotkowego Klubu Integracji. RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! 

Dotychczas pomogliśmy 400 rodzinkom, obecnie z naszych projektów korzystają 403 rodzinki (i kolejne czekają na nasze wsparcie). Pandemia pokazała jak ta nasza, Dorotkowa, pomoc, jak nasza praca, są potrzebne naszym rodzinkom, ale też jak nam ciężko bez komunikatów zwrotnych od naszych podopiecznych. Pokazała, jak ważne jest to, by terapeuci, ale i osoby ślęczące nad excelem by ogarnąć multum rozliczeń itp., mogli zobaczyć, poczuć to, że nasza praca i codzienna walka o środki na pomoc naszym podopiecznym, są ważne i mają sens.

Nie jesteśmy urzędnikami. Jesteśmy ludźmi dobrej woli, którzy pracują w organizacji pozarządowej by nieść pomoc dzieciom. Jednak by tę pomoc nieść, musimy nie tylko ciężko pracować, ale musimy też po prostu walczyć o środki na tę pomoc.

Dzisiaj my potrzebujemy pomocy. Potrzebujemy poczuć, że nie jesteśmy sami. Dlatego założyliśmy Dorotkowy Klub Integracji.

Aby do niego dołączyć, aby okazać realne wsparcie dla naszych działań i pokazać, że nie jesteśmy sami, a nasze dzieci mają wielu zaangażowanych Przyjaciół, wystarczy dołączyć do Klubu poprzez wypełnienie deklaracji członkowskiej i odesłać ją pocztą (lub przynieść osobiście do sekretariatu Dorotkowa)  wraz z podpisanymi RegulaminemStatutem Dorotkowa (ważne by zapoznać się z tymi dokumentami, przed podpisaniem i odesłaniem). Zależy nam by rodzinki, którym realnie na co dzień pomagamy wiedziały co robimy i po co (wszystko to jest zapisane właśnie w Statucie fundacji i Regulaminie Klubu).

Sprawcie Kochani, byśmy byli wspierani i mogli dalej WSPIERAĆ!

Katarzyna Minczykowska-Targowska/prezes zarządu Dorotkowa

 

***

PYTANIA, KTÓRE BYĆ MOŻE CHCESZ ZADAĆ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO KLUBU

1) Kto może przystąpić do Klubu?

Każdy, zwłaszcza rodzinki z dziećmi z niepełnosprawnościami.

Każdy, kto chce na stałe wspierać działania fundacji Dorotkowo

 

2) Po co powołano Klub?

Klub powołano by jeszcze skuteczniej wspierać podopiecznych Dorotkowa. Projekty realizowane przez "Dorotkowo" są od lat "szyte na miarę", mimo to nigdy nie wiadomo ile osób się do nich zgłosi i czy uda się "Dorotkowu" pomóc tym osobom, ponieważ na etapie starania się o środki nie wiadomo czy w konkretnej miejscowości, z której zgłosi się o wsparcie do "Dorotkowa" rodzinka (o której jeszcze nic nie wiemy gdy staramy się o środki), "Dorotkowo" zatrudnia specjalistów by tę ewentualną rodzinkę wesprzeć. Składanie wniosków o środki następuje bowiem zwykle kilka miesięcy przed rekrutacją do danego projektu, która może nastąpić dopiero o po tym jak "Dorotkowo" otrzyma decyzję o dofinansowaniu danego projektu.

Dzięki Klubowi już przygotowując projekty zarząd Dorotkowa będzie wiedział ilu dokładnie osobom będzie mógł pomóc, dla ilu osób walczyć o środki na rehabilitację. Taka wiedza pozwoli na skuteczniejszą i szybszą pomoc. Rekrutacja do projektów będzie szybsza (bo celowana), a pomoc będzie mogła być udzielana bez przerw między projektami, ponieważ jeszcze na długo przed rozpoczecięm projektu "Dorotkowo" będzie mogło podjąć starania by pozyskać terapeutów dla tych podopiecznych. 

Klub powołano też po to by otrzymać informację zwrotną na temat tego, kto utożsamia się z ideą Dorotkowa i dla kogo działania Dorotkowa są ważne.

 

3) Co decyduje o przyjęciu do Klubu?

O przyjęciu do Klubu decyduje: kolejność zgłoszeń, decyzja zarządu fundacji Dorotkowo w zakresie możliwości udzielenia wsparcia kandydatowi do Klubu.

 

4) Czy liczba miejsc członków Klubu jest ograniczona?

W roku 2023/2024 fundacja zaplanowała 420 miejsc dla klubowiczów z niepełnosprawnościami lub ich opiekunów prawnych, na rzecz których będzie prowadzić swoją działalność oraz nieograniczoną liczbę miejsc dla członków wspierających.

W kolejnych latach będzie istniała możliwość powiększenie liczby miejsc klubowych dla członków, korzystających ze wsparcia rehabilitacyjnego "Dorotkowa".

 

5) Jaka jest opłata wpisowa i składki członkowskie?

Opłata wpisowa: 10,00 zł; składki: 30,00 zł/mc

 

6) Gdzie i kiedy należy wnieść opłatę wpisową oraz składki członkowskie?

Opłatę wpisową (10,00 zł) należy wnieść w momencie przesłania deklaracji członkowskiej do Klubu, zaś składki nleży wnieść po otrzymaniu informacji o przyjęciu do Klubu.

Składki będą naliczane z dniem przyjęcia (co zostanie potwierdzone mailem wysłanym do kandydata na członka Klubu), ponieważ nowe działania zmierzające do udzielania wsparcia rehabilitacyjnego w ramach projektów realizowanych przez "Dorotkowo" od 2022 r., są prowadzone już od jesieni 2021 r.

Jeżeli wniosłeś składkę przed otrzymaniem informacji o przyjęciu do Klubu, będzie ona zaliczona na pocztet składek naliczanych od dnia przyjęcia do Klubu.

Należy pamiętać, że liczba miejsc w Klubie jest ograniczona, a "Dorotkowo" wszystkie swoje działania statutowe będzie kierować przede wszystkim do członków Klubu.

 

Zarówno opłatę wpisową, jak i składki należy wpłacać na wydzielone do tego celu konto: 49 1140 2004 0000 3502 8201 4611, co zapewni transparentność wydatkowania tych środków.

 

7) Czy składkę płaci rodzic i niepełnosprawne dziecko czy tylko rodzic?

Składka dotyczy członka Klubu.

Jeżeli utażsamiasz się z ideą "Dorotkowa" i chcesz ją wesprzeć oraz planujesz starać się o wsparcie ze strony "Dorotkowa" dla swojego dziecka, swojej rodziny (pomagając dziecku, "Dorotkowo" wspiera rodzinę), wystarczy, że członkiem Klubu będzie jedna osoba z rodziny, więc składka będzie opłacana comiesięcznie w wysokości 30 zł, niezależnie od liczebności członków rodziny, w tym osób z niepełnosprawnościami w tej rodzinie, którą wspiera lub będzie wspierać "Dorotkowo".

 

8) Na co będzie przeznaczana składka członkowska?

Składki członkowie będą przeznaczane na działania związane tylko i wyłącznie na działalność statutową fundacji "Dorotkowa" w obrębie działalności na rzecz członków Klubu Środki te "Dorotkowo" przeznaczy w pierwszej kolejności na: działania związane z obsługą projektów realizowaną przez "Dorotkowo", na pomoc prawną dla członków Klubu (np. w zakresie odwołań od orzecznictwa), na losowe wypadki (np. wsparcie członka Klubu, któremu nagle umrze jedno z rodziców), na obsługę subkont, na dostosowywanie sal terapeutycznych w siedzibie "Dorotkowa" do prowadzenia terapii członków Klubu.

 

 

9) Czy istnieje możliwość niedostania się do Klubu i co się stanie ze składkami, które kandydat do Klubu opłaci przed otrzymaniem informacji o przyjęciu do Klubu, a do Klubu jednak się nie dostanie?

Do Klubu można się nie dostać tylko i wyłącznie w przypadku braku miejsc lub braku możliwości udzielenia wsparcia kandydatowi przez "Dorotkowo". Jeżeli kandydat do Klubu opłaci składę przedwcześnie, a do Klubu się nie dostanie, składka zostanie kandydatowi zwrócona na konto, z którego dokonał przelewu składki.

Dlatego z opłatą składki warto poczekać do informacji od zarządu Dorotkowa nt. przyjęcia/nieprzyjęcia do Klubu.

Opłata wpisowa jest bezzwrotna, co związane jest z koniecznością podjęcia działań administracyjnych, dotyczących możliwości udzielenia wsparcia kandydatowi i przyjęcia go do Klubu.

Jeżeli kandydat dostanie się do Klubu i zostanie mu udzielone wsparcie, ale w trakcie realizacji projektu terapeutycznego z jakichś powodów czy to członek Klubu. czy pracujący z nim/jego niepełnosprawnym dzieckiem terapeuci z "Dorotkowa" złożą wypowiedzenie z udziału w danym projekcie i nie uda się fundacji "Dorotkowo" wspierać dalej członka Klubu., składki przestaną być naliczane w momencie pisemnego wystąpienia klubowicza z Klubu.

 

10) Co zyskuje Klubowicz przystępując do Klubu?

Wg Regulaminu Klubu:

Klubowicz ma prawo do:

1)  Korzystania, z prawem pierwszeństwa, ze wszystkich form wsparcia terapeutycznego i integracyjnego organizowanych przez „Dorotkowo”,

2)  Korzystania, z prawem pierwszeństwa, z oferty Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego. Dorotkowo,

3)  Korzystania, z prawem pierwszeństwa, z oferty Społecznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Dorotowo

4)  Bezpłatnego wypożyczania sprzętu i pomocy edukacyjnych, będących własnością „Dorotkowa”

5)  Bezpłatnego korzystania z subkonta w „Dorotkowie”.

Ponadto Klubowicz staje się częścią wspólnoty ludzi, którzy po prostu chcą sobie pomagać, wymieniać się doświadczeniami, wspierać na co dzień. 

Członek Klubu będzie też regularnie otrzymywał od funadcji "Dorotkowo" kody rabatowe na produkty dostępne w Dorotkowo. Sklep dla Najlepszych oraz zniżki na usługi oferowane przez Dorotkowo. Specjalistyczne Porady Medyczne.

 

12) Czy można zostać członkiem Klubu, chcąc tylko wspierać działania "Dorotkowa" bez występowania o wsparcie (np. chcę pomagać, ale sam nie jestem niepełnosprawny i nie mam nikogo niepełnosprawnego w swojej rodzinie)?

Tak, można zostać członkiem Klubu i nie występować o wsparcie. Taki członek Klubu będzie członkiem wspierającym, a jego składki będą – tak jak i wszystkie inne składki w Klubie – wydatkowane tylko na działania statutowe fundacji "Dorotkowa" w obrębie wsparcia dla członków Klubu.

 

13) Kiedy można się spodziewać decyzji o przyjęciu do Klubu?

W związku z tym, że nabór do Klubu ma charakter otwarty i będzie on trwał do momentu wyczerpania miejsc w Klubie, pierwszych decyzji zarządu "Dorotkowa" o przyjęciu do Klubu można się spodziewać w ciągu miesiąca po przesłaniu kompletu dokumentów rekrutacyjnych do sekretariatu fundacji "Dorotkowo" (87–100 Toruń, ul. Szosa Chełmińska 254/258).

 

Jeżeli chcesz zapytać jeszcze o jakieś kwestie, pisz na zarzad[at]dorotkowo.pl. Odpowiemy na każde pytanie.

 

 

Regulamin Klubu (.pdf)

Deklaracja Członkowska (.docx)

Statut Dorotkowa (.pdf)

 

Ps. Członkowie Klubu po przyjęciu do Klubu otrzymają kod rabatowy uprawniający do 30% zniżki na wszystkie produkty w Dorotkowie. Sklepie Dla Najlepszych. 100% dochodu ze sprzedaży sklepu jest przeznaczana na działalność statutową fundacji Dorotkowa, w pierwszym rzędzie na realizację zajęć artystycznych podopiecznych fundacji (zob. np.: https://www.dorotkowo.pl/teatr-czy-tak-czy-nie, https://www.dorotkowo.pl/arteterapia).

 

 

 

 

Stałe działania integracyjne fundacji Dorotkowo:

  • Spotkania "Na Przekór..." Dorotkowe rodzinki spotykają się  na przekór losowi, czasami na przekór pogodzie, na przekór złym spojrzeniom, bywa, że nawet na przekór sobie, po to by naszym dzieciom było lepiej, by mieli przyjaciół i wsparcie nie tylko w najbliższych. Z uwagi na moc różnych innych dorotkowych atrakcji spotkania odbywają się średnio raz na kwartał w siedzibie Dorotkowa lub zaprzyjaźnionych instytucjach. W ramach spotkań odbywa się też styczniowe rodzinne kolędowanie

 

    

 

 

  • "Czas dla mam" - to wieczorne spotkania przy kawie i ploteczki tylko w babskim towarzystwie:) Tatusiowie zostają z dziećmi:-) Średnio raz w miesiącu mamy podopiecznych Dorotkowa spotykają się przy kawie by nieco pogadulić, pooopowiadać o swoich dzieciach, kłopotach i radościach. Wymienić się doświadczeniami, polecić tego czy innego lekarza lub terapeutę. Pobyć razem, ale bez dzieci :-) To też czas na rozmowy "pozaDzieciowe" i "pozaDomowe", zwyczajne, "babskie" pogaduchy wiczorową porą:-)

    

  Czasami spotkania dla mam mamy wyjazdowe:-) W 2017 r. odwiedzałyśmy mamę Natalki w szpitalu w Bydgoszczy

    

 

 * * * * * * * * 

  •  Święto Dorotkowa, czyli rodzinna impreza integracyjna (zwykle w czerwcu),
  • Wyjazdy tygodniowe oraz weekendowe dla dzieci i młodzieży (bez rodziców), zwykle w okresie maj-czerwiec, wrzesień
  • Otwarte imprezy kulturalne z udziałem naszych podopiecznych (wernisaże wystaw, przedstawienia spektakli teatru "Czy TAK, czy NIE?")

 

[listopad, 2023]