Kadra Punktu Przedszkolnego

Kadra Punktu Przedszkolnego

 

 

DyrektorMonika Szcząchor, pedagog specjalny, pedagog wczesnoszkolny. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Kierunek: Pedagogika ogólna, specjalność: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, tytuł zawodowy: licencjat (2015 r.); UMK, kierunek: Pedagogika ogólna, specjalność: pedagogika szkolna z socjoterapią, tytuł zawodowy: magister (2017 r.); UMK, kierunek: Pedagogika specjalna; specjalność: edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie – oligofrenopedagogika, tytuł zawodowy: licencjat (2018 r.); Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Kierunek: Organizacja i zarządzanie oświatą; studia podyplomowe (2021 r.)

 

 

Dyrektor dydaktyczna (ds. pedagogicznych): Aleksandra Potrykus-Boyke, pedagog specjalny, nauczyciel dyplomowany. Uniwersytet Gdański, Kierunek: Pedagogika w zakresie pedagogiki specjalnej, tytuł zawodowy: magister (2000 r.); Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni, Studia podyplomowe: Polityka oświatowa i zarządzanie oświatą (2013 r.); Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela: stopień nauczyciela dyplomowanego (2013 r.).

 

 

 Pedagożki:

  • Daria Puchowicz, pedagog wczesnoszkolny.Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Kierunek: Pedagogika ogólna, specjalność: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, tytuł zawodowy: licencjat (2019 r.); UMK, kierunek: Pedagogika ogólna, specjalność: Wczesna edukacja ze wsparciem dzieci o specjalnych potrzebach, tytuł zawodowy: magister (w trakcie, termin ukończenia czerwiec 2021 r.). Pani Daria ukończyła następujące kursy: „Specjalista usług społecznych” (Uni-Komp-As, 2020 r.); „Kurs języka migowego I stopnia” (Podkarpackie Stowarzyszenie Głuchych, 2019 r.); „Kurs języka migowego II stopnia” (Podkarpackie Stowarzyszenie Głuchych, 2019 r.); „Szkolenie z zakresu posługiwania się alfabetem LORMA” (Podkarpackie Stowarzyszenie Głuchych, 2019 r.). 
   

 

Wsparcie pedagożek:

  • Lucyna Zalewska, terapeuta zajęciowy (2019); pani Lucyna posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami, w tym z dziećmi obciążonymi Trisomią 21.
   

 

Nauczyciele specjaliści/nauczyciele zajęć dodatkowych:

  • Przemysław Baniewicz, pedagog, nauczyciel mianowany. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Kierunek: biologia, specjalność: biologia środowiskowa, tytuł zawodowy: magister (2002 r.); Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile Instytut Humanistyczny, Kierunek: filologia, specjalność: filologia angielska, tytuł zawodowy: licencjat (2005 r.)

 

 

  • Kamila Barwik, pedagog specjalny, logopeda. UMK; kierunek: Pedagogika specjalna, specjalność: Logopedia, tytuł zawodowy: licencjat (2018); WSB, kierunek: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia podyplomowe (2019); UMK, kierunek: Pedagogika specjalna, specjalność: Logopedia, tytuł zawodowy: magister (2020). Pani Kamila ukończyła wie le kursów m.in.: „Terapia ręki” (Studium Kształcenia Kadr „SKK”, 2019), „Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących” (MÓWik Proteza Mowy, 2020), „Podstawy arteterapii” (Goka-Szkolenia, 2020), „Biblio i Bajkoterapia” (Goka-Szkolenia, 2020), „Zmysłoterapia - rozwój sensoryczny” (Goka-Szkolenia, 2020).

 

 

  • Joanna Duchna, pedagog wczesnoszkolny, oligofrenopedagog, certyfikowany kynoterapeuta. UKW, Pedagogika przedszkolna, tytuł zawodowy: magister (2011); Niepubliczny Ośrodek Edukacji w Bydgoszczy ADEPTUS, Certyfikat i wpis w rejestr zawodu Kynoterapeuta (2014); ATENEUM, Edukacja i Terapia osób z Autyzmem, studia podyplomowe (2017); KPSW Bydgoszcz, Pedagogika specjalna, studia podyplomowe (2019);

 

 

  • Anna Mazurkiewicz, oligofrenopedagog, logopeda, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju i wczesnej interwencji, terapeutka EEG Biofeedback, nauczyciel mianowany. UMK, Pedagogika, tytuł zawodowy: magister (2010); KPSW Bydgoszcz, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja z wykorzystaniem wybranych metod neurofizjologicznych (2015); WSB, Logopedia, studia podyplomowe (2018); GUMED, Specjalista ds Zarządzania Rehablilitacją (2020). Kursy i szkolenia z zakresu: Metody Dobrego Startu, Metody Krakowskiej, Metody Weroniki Sherbourne, Stosowanej Analizy Zachowania, Programu językowego Makaton, Treningu Umiejętności Społecznych i systemu NUMICON.
   
 
  • Justyna Słupkowska, neurologopeda kliniczny, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej, pedagog. UMK, kierunek: Pedagogika, tytuł zawodowy: magister (2006); UMK, kierunek: Logopedia, Studia podyplomowe (2009); Uniwersytet Gdański, kierunek: Oligofenologopedia, studia podyplomowe (2018); Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Wrocław, kierunek: Neurologopedia kliniczna z wczesną interwencja logopedyczną, studia podyplomowe (2018); GUMED, Specjalista ds. Zarządzania Rehabilitacją (2020). Kursy kwalifikacyjne: Szkolenie AAC Makaton (2010); Certyfikowany terapeuta EEG-Biofeedback (2011); Kurs na Instruktora masażu Shantala (2015); Metoda werbalno-tonalna – I stopień (2018); Karmienie terapeutyczne (2018); Certyfikowany terapeuta Emphaty Dolls (2018); UTTR (2018); Terapeuta RCM - Rudolfo Castillo Moralesa (2019).
   
   

Cała kadra TPP. Dorotkowo posiada doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami, w szczególności obciążonymi Trisomią 21 (priorytetowa grupa kandydatów na przedszkolaków dorotkowego punktu przedszkolnego).

Toruń, październik 2021 r.