Kadra Punktu Przedszkolnego

Kadra Punktu Przedszkolnego

 

 

DyrektorMonika Szcząchor, pedagog specjalny, pedagog wczesnoszkolny. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Kierunek: Pedagogika ogólna, specjalność: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, tytuł zawodowy: licencjat (2015 r.); UMK, kierunek: Pedagogika ogólna, specjalność: pedagogika szkolna z socjoterapią, tytuł zawodowy: magister (2017 r.); UMK, kierunek: Pedagogika specjalna; specjalność: edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie – oligofrenopedagogika, tytuł zawodowy: licencjat (2018 r.); Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Kierunek: Organizacja i zarządzanie oświatą; studia podyplomowe (2021 r.)

 

 

Dyrektor dydaktyczna (ds. pedagogicznych): Aleksandra Potrykus-Boyke, pedagog specjalny, nauczyciel dyplomowany. Uniwersytet Gdański, Kierunek: Pedagogika w zakresie pedagogiki specjalnej, tytuł zawodowy: magister (2000 r.); Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni, Studia podyplomowe: Polityka oświatowa i zarządzanie oświatą (2013 r.); Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela: stopień nauczyciela dyplomowanego (2013 r.).

 

 

 Pedagożki:

 • Daria Puchowicz, pedagog wczesnoszkolny.Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Kierunek: Pedagogika ogólna, specjalność: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, tytuł zawodowy: licencjat (2019 r.); UMK, kierunek: Pedagogika ogólna, specjalność: Wczesna edukacja ze wsparciem dzieci o specjalnych potrzebach, tytuł zawodowy: magister (2021 r.); WSKZ, Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika), (2023 r.). Pani Daria ukończyła następujące kursy: „Specjalista usług społecznych” (Uni-Komp-As, 2020 r.); „Kurs języka migowego I stopnia” (Podkarpackie Stowarzyszenie Głuchych, 2019 r.); „Kurs języka migowego II stopnia” (Podkarpackie Stowarzyszenie Głuchych, 2019 r.); „Szkolenie z zakresu posługiwania się alfabetem LORMA” (Podkarpackie Stowarzyszenie Głuchych, 2019 r.). 
   

 

Wsparcie pedagożek:

 • Lucyna Zalewska, terapeuta zajęciowy (2019); pani Lucyna posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami, w tym z dziećmi obciążonymi Trisomią 21.

 • Daria Fabisiak, studentka pedagogiki. WSB Toruń, kierunek: pedagogika, tytuł zawodowy: licencjat, w trakcie – planowany termin ukończenia studiów: czerwiec 2025 r. Pani Daria posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami, w tym z dziećmi obciążonymi Trisomią 21.

 

 • Agnieszka Lewandowska, oligofrenopedagog. UMK, kierunek: pedagogika specjalna, specjalność: edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie (oligofrenopedagogika), tytuł zawodowy: licencjat (2017 r.).

 • Olga Skowrońska, studentka. Uniwersytet Gdański, kierunek: Kryminologia, tytuł zawodowy: licencjat, w trakcie – planowany termin ukończenia studiów: wrzesień 2023. Pani Olga posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami, w tym z dziećmi obciążonymi Trisomią 21.

 

Nauczyciele specjaliści/nauczyciele zajęć dodatkowych:

 • Kamila Barwik, pedagog specjalny, logopeda. UMK; kierunek: Pedagogika specjalna, specjalność: Logopedia, tytuł zawodowy: licencjat (2018); WSB, kierunek: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia podyplomowe (2019); UMK, kierunek: Pedagogika specjalna, specjalność: Logopedia, tytuł zawodowy: magister (2020). Pani Kamila ukończyła wie le kursów m.in.: „Terapia ręki” (Studium Kształcenia Kadr „SKK”, 2019), „Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących” (MÓWik Proteza Mowy, 2020), „Podstawy arteterapii” (Goka-Szkolenia, 2020), „Biblio i Bajkoterapia” (Goka-Szkolenia, 2020), „Zmysłoterapia - rozwój sensoryczny” (Goka-Szkolenia, 2020).
 • Agnieszka Burnicka, fizjoterapeuta. Medyczne Studium Zawodowe w Bydgoszczy, tytuł zawodowy: technik fizjoterapii (1992 r.); CM UMK Bydgoszcz, kierunek: zdrowie publiczne, specjalność: organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia, tytuł zawodowy: licencjat (2011 r.); UMK, Kierunek: zarządzanie, specjalność: przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, tytuł zawodowy: magister (2013 r.); WSB Toruń, Trener rozwoju osobistego z psychodietetyką, studia podyplomowe. Pani Agnieszka ukończyła również wiele kursów m.in. „Integracja sensoryczna jako metoda pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym” (Centrum  Rozwoju Personalnego we Wrocławiu, 2021 r.), „Skoliozy – diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne” (Odnowa szkolenia w Bydgoszczy, 2021 r.), „Metoda Ruchu Rozwijącego Weroniki Sherborne I stopień” (Fundacja Dorotkowo, 2019 r.).

 

 

 • Ewelina Domańska, pedagog wczesnoszkolny, oligofrenopedagog, neurologopeda. UMK, kierunek: pedagogika ogólna, specjalność: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, tytuł zawodowy: licencjat (2012 r.); UMK, kierunek: pedagogika specjalna, specjalność: oligofrenopedagogika z logopedią, tytuł zawodowy: licencjat (2013 r.); UMK, kierunek: pedagogika, specjalność: logopedia, tytuł zawodowy: magister (2015 r.); Uniwersytet Gdański, Neurologopedia, studia podyplomowe (2017 r.); WSB, Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu, studia podyplomowe (2020 r.).  Pani Ewelina ukończyła wiele kursów m.in. „EEG Biofeedback I stopnia” (BioMed, 2018 r.), „Logosensoryka dla specjalistów” (Agata Kalina, 2020 r.), „Oswojenie ma znaczenie. Terapia karmienia od podstaw. Moduł I” (Agata Kalina, 2020 r.), „Oswojenie ma znaczenie. Terapia karmienia od podstaw. Moduł II” (Agata Kalina, 2020 r.).

 

 

 • Anna Mazurkiewicz, oligofrenopedagog, logopeda, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju i wczesnej interwencji, terapeutka EEG Biofeedback, nauczyciel mianowany. UMK, Pedagogika, tytuł zawodowy: magister (2010); KPSW Bydgoszcz, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja z wykorzystaniem wybranych metod neurofizjologicznych (2015); WSB, Logopedia, studia podyplomowe (2018); GUMED, Specjalista ds Zarządzania Rehablilitacją (2020). Kursy i szkolenia z zakresu: Metody Dobrego Startu, Metody Krakowskiej, Metody Weroniki Sherbourne, Stosowanej Analizy Zachowania, Programu językowego Makaton, Treningu Umiejętności Społecznych i systemu NUMICON.

 • Anna Pasternakiewicz, studentka pedagogiki. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek: pedagogika, specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, tytuł zawodowy: licencjat, w trakcie - – planowany termin ukończenia studiów: czerwiec 2024 r. Pani Ania ukończyła wiele kursów m.in. „Sensoplastyka®”(Inkubator Inspiracji, 2022 r.), „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki  Sherborne – I stopień” (Rehastart, 2020 r.), „Kurs wychowawcy kolonijnego” ( ITW. Into the world, 2019 r.), „Animator czasu wolnego” (ITW/ Into the world, 2019 r.).

 

 

 • Izabela Sarzyńska, pedagog wczesnoszkolny, oligofrenopedagog. UMK, Kierunek: Pedagogika ogólna, specjalność: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, tytuł zawodowy: licencjat (2020 r.); UMK, Kierunek: Pedagogika ogólna, specjalność: pedagogika szkolna z socjoterapią, tytuł zawodowy: magister (2022 r.); WSNoZ, Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, studia podyplomowe (2021 r.). Pani Izabela ukończyła również wiele kursów m.in. „Sensoplastyka®”(Inkubator Inspiracji, 2022 r.), „Plastyka EkspresywnaÔ” (Inkubator Inspiracji, 2022r.), „Trening Kreatywnego Wczesnego RozwojuÔ” (Inkubator Inspiracji, 2022 r.).
 
 • Justyna Słupkowska, neurologopeda kliniczny, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej, pedagog. UMK, kierunek: Pedagogika, tytuł zawodowy: magister (2006); UMK, kierunek: Logopedia, Studia podyplomowe (2009); Uniwersytet Gdański, kierunek: Oligofenologopedia, studia podyplomowe (2018); Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Wrocław, kierunek: Neurologopedia kliniczna z wczesną interwencja logopedyczną, studia podyplomowe (2018); GUMED, Specjalista ds. Zarządzania Rehabilitacją (2020). Kursy kwalifikacyjne: Szkolenie AAC Makaton (2010); Certyfikowany terapeuta EEG-Biofeedback (2011); Kurs na Instruktora masażu Shantala (2015); Metoda werbalno-tonalna – I stopień (2018); Karmienie terapeutyczne (2018); Certyfikowany terapeuta Emphaty Dolls (2018); UTTR (2018); Terapeuta RCM - Rudolfo Castillo Moralesa (2019).

 

 • Beata Sokołowska, oligofrenopedagog. UMK, kierunek: pedagogika specjalna, specjalność: edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie – oligofrenopedagogika, tytuł zawodowy: licencjat (2019); UMK, kierunek: pedagogika, specjalność: pedagogika szkolna z socjoterapią, tytuł zawodowy: magister (2022 r.). Certyfikat „Trisomia 21- najnowszy stan badań” (Dorotkowo, 2019); Certyfikat „Po co osobie z Zespołem Downa fizjoterapia? Cel i metody rehabilitacji” (Dorotkowo, 2019).

 

 

 • Wioletta Szymańska, kynoterapeutka. AWF Gdańsk, kierunek: wychowanie fizyczne, specjalność: trenerska, tytuł zawodowy: magister (1995 r.), AWF Gdańsk, kierunek: wychowanie fizyczne, tytuł zawodowy: trener II klasy w piłce ręcznej (1995 r.). Pani Wioletta ukończyła wiele kursów m.in. „Kynoterapia” (Niepubliczny Ośrodek Edukacji w Bydgoszczy ADEPTUS, 2017 r.), „Treser psów-uzupełniający” (Niepubliczny Ośrodek Edukacji w Bydgoszczy ADEPTUS, 2017 r.).

 

   
   

Cała kadra TPP. Dorotkowo posiada doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami, w szczególności obciążonymi Trisomią 21 (priorytetowa grupa kandydatów na przedszkolaków dorotkowego punktu przedszkolnego).

Toruń, luty 2024 r.