O fundacji

O fundacji

 

ZAŁOŻENIE FUNDACJI

"Dorotkowo" wymyśliła mama Dorotki, Kasia, która od narodzin Dorci zastanawiała się "co będzie z Dorotkową przyszłością tą bliższą i tą dalszą". Od momentu założenia strony internetowej, którą nazwała "Dorotkowo" - Kasia całymi wieczorami odpisywała też na meile świeżoupieczonych rodziców dzieci z ZD, którzy potrzebowali wsparcia (i rodzice i ich pociechy).

"Dorotkowo" zatem, jako prywatna strona internetowa o Dorotce, działa już od 2004 r. W 2008 r. spisano notarialny akt założycielski powołując Fundację a 21 grudnia 2009 r. dokonano jej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. W założeniu Fundacji pomogli: p. Małgosia Koc-Dąbrowska, p. prof. Jan Sziling i tata Dorci Michał. W czerwcu 2008 r. we czwórkę spotkali się u pana notariusza Łukasza Chwiałkowskiego w Toruniu i podpisali akt założycielski Fundacji. Potem uchwalili statut w myśl, którego Fundacja powstała po to by:

 • wspierać leczenie i rehabilitację osób niepełnosprawnych, w szczególności obciążonych trisomią 21 (Zespołem Downa)
 • wspomagać funkcjonowanie osób niepełnosprawnych, w szczególności obciążonych trisomią 21, w społeczeństwie
 • wspierać rodziny osób niepełnosprawnych, w szczególności obciążonych Trisomią 21

Cele swoje Fundacja zamierza realizować poprzez:

 • inicjowanie, organizowanie, dotowanie leczenia i rehabilitacji
 • prowadzenie działalności wydawniczej, ekspozycyjnej, popularyzatorskiej, szkoleniowej
 • pozyskiwanie środków na inicjowanie, organizowanie, dotowanie leczenia i rehabilitacji, prowadzenie działalności szkoleniowej, ekspozycyjnej, popularyzatorskiej i wydawniczej
 • inne przedsięwzięcia zmierzające do realizacji celów statutowych

  Dla realizacji powyższych celów Fundacja:

 • gromadzi środki finansowe i materialne na swoje potrzeby,
 • organizuje i wspiera rehabilitację osób niepełnosprawnych, w szczególności obciążonych trisomią 21
 • popiera działalność wydawniczą dotyczącą ochrony zdrowia osób niepełnosprawnych, w szczególności osób obciążonych zespołem Downa
 • organizuje konferencje naukowe, sympozja, seminaria, wystawy itp. o problematyce zdrowotnej
 • współpracuje z innymi instytucjami, mogącymi wesprzeć ją w realizacji jej celów statutowych
 • inicjuje inne formy działalności

  DOKUMENTY ZAŁOŻYCIELSKIE
Statut
Odpis z KRS  

 

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2019 r. (pdf)
Wprowadzenie do Sprawozdania finansowego za 2019 r. (pdf)
Bilans za rok 2019 r. (pdf)
Rachunek zysków i strat za 2019 r. (pdf)

Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli, 2019 r. (pdf)

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2018 r. (pdf)
Wprowadzenie do Sprawozdania finansowego za 2018 r. (pdf)
Bilans za rok 2018 r. (pdf)
Rachunek zysków i strat za 2018 r. (pdf)
Badanie sprawozdania finansowego za 2018 r. (pdf)

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2017 r. (pdf)
Wprowadzenie do Sprawozdania finansowego za 2017 r. (pdf)
Bilans za rok 2017 r. (pdf)
Rachunek zysków i strat za 2017 r. (pdf)

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2016 (pdf)
Bilans za rok 2016 (pdf)
Rachunek zysków i strat za rok 2016 (pdf)

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2015 (pdf)
Bilans za rok 2015 (pdf)
Rachunek zysków i strat za rok 2015 (pdf)

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2014 (pdf)
Bilans za rok 2014 (pdf)
Rachunek zysków i strat za rok 2014 (pdf)

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji za rok 2013 (pdf)
Bilans za rok 2013 (pdf)
Rachunek Wyników i Strat za rok 2013 (pdf)


 

WŁADZE FUNDACJI

Komisja Rewizyjna:
dr hab. n. hum. Sylwia Grochowina,
Małgorzata Koc-Dąbrowska,
prof. dr hab. n. hum. Jan Sziling (przewodniczący),

Komisja Rewizyjna: wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego, który zwołuje i prowadzi zebrania Komisji; ocenia realizację celów Fundacji przez Zarząd raz do roku; kontroluje na bieżąco działalność Zarządu; ustala zasady wynagradzania członków Zarządu Fundacji; dokonuje zmian w statucie Fundacji.

Zarząd:
dr n. hum. Katarzyna Minczykowska-Targowska (prezes),
dyżur: poniedziałki 12.00-16.00,
(prosimy o wcześniejsza zapowiedź przyjścia), e-mail: zarzad[at]dorotkowo.pl
Istnieje też możliwość umówienia się w innym terminie pod tel. 784 69 50 50, sekretariat[at]dorotkowo.pl

dr n. hum. Michał Targowski (wiceprezes, zarzad[at]dorotkowo.pl)

mec. Mira Kowalczykiewicz-Brycht (sekretarz zarządu, zarzad[at]dorotkowo.pl)

Marcelina Dąbrowska (sekretarz zarządu, marcelina.dabrowska[at]dorotkowo.pl
pon.-pt. 10.00-15.00; pierwszy poniedziałek miesiąca 11.00-17.30

Zarząd: rozdziela między swoich członków funkcje Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarzy Zarządu; kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz; ustala zakres kompetencji i obowiązków dyrektora oddziału; sprawuje kontrole i nadzór na dyrektorem oddziału; uchwala plany i programy działania Fundacji; uchwala plany finansowe Fundacji; zatrudnia i zwalnia pracowników Fundacji oraz ustala wynagrodzenia pracowników Fundacji; zaciąga kredyty i pożyczki w imieniu Fundacji; przyjmuje darowizny, spadki i zapisy; dokonuje sprawozdania ze swojej działalności w momencie upływu kadencji wobec Fundatorów Fundacji. 

 

Zarząd jest w swojej działalności wspierany przez powołaną 1.06.2013 r. Radę Rodziców  

Rada Rodziców:
Dorota Purzycka - przewodnicząca (mama Marysi, Agnieszki i Jasia; oligofrenopedagog i tyflopedagog) - rada.rodzicow[at]dorotkowo.pl, tel. 667 859 441 Członkowie Rady:
Katarzyna Drzewiecka-Czech (mama Natalki i Nikodema),
Joanna Górczyńska (mama Emilki, Adriana i Huberta),
Krzysztof Karczewski (tata Karolci),
Danuta Kliszewska (mama Szymka, Weroniki i Marka),
Mira Kowalczykiewicz-Brycht (mama Olka i Franka),
Monika Lipińska-Woźniak (mama Maksia i Ani),
Katarzyna Młodecka (mama Grzesia i Sebastiana),
Kamila Ordak (mama Brunonka, Blanki i Diany),
Anna Urbańska (mama Zosi, Grzegorza i Krystiana),
Magdalena Zalewska (mama Klaudii i Jasia).

 

MÓWIĄ I PISZĄ O "DOROTKOWIE"   [lipiec 2020]