Katarzyna Minczykowska-Targowska, prezes zarządu

Katarzyna Minczykowska-Targowska, prezes zarządu

 
W pierwszej siedzibie Dorotkowa, Toruń 2010 [fot. Kamila Mróz, Gazeta Pomorska]

Katarzyna Minczykowska-Targowska, dr n. hum. w zakresie historii, archiwistka, pedagog, managerka, organizatorka i realizatorka ponad 150 projektów z zakresu nauki, kultury, edukacji i rehabilitacji; autorka i redaktorka książek naukowych, popularnonaukowych; kurator licznych wystaw i inicjatorka oraz realizatorka wielu działań na rzecz dzieci i młodzieży, w tym osób z niepełnosprawnościami. Posiada 25-letnie doświadczenie zawodowe w sektorze ngo. Pracy społecznej i zarządzania organizacją pozarządową uczyła się od najlepszych, m.in. od gen. prof. dr hab. Elżbiety Zawackiej, pracując z generał od 1997 r. i kierując działaniami stworzonej przez nią Fundacji do 2017 r. (w latach 2017-2023 r. KMT była też członkiem Rady Fudnacji Generał Elżbiety Zawackiej). Z Dorotkowem od samego początku, jako inicjatorka jego powstania i współzałożycielka oraz prezes zarządu fundacji. Jest mamą Mikołaja (ur. 2006) i Doroty (ur. 2004), od imienia której Dorotkowo ma swoją nazwę. W Dorotkowie pracuje społecznie.