Kadra Szkoły

Kadra Szkoły

 

 

 

DYREKCJA

  • DyrektorMonika Szcząchor, pedagog specjalny, pedagog wczesnoszkolny. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Kierunek: Pedagogika ogólna, specjalność: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, tytuł zawodowy: licencjat (2015); UMK, kierunek: Pedagogika ogólna, specjalność: pedagogika szkolna z socjoterapią, tytuł zawodowy: magister (2017); UMK, kierunek: Pedagogika specjalna; specjalność: edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie – oligofrenopedagogika, tytuł zawodowy: licencjat (2018); Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Kierunek: Organizacja i zarządzanie oświatą; studia podyplomowe (2021).
 
  • Dyrektor dydaktyczna (ds. pedagogicznych): Aleksandra Potrykus-Boyke, pedagog specjalny, nauczyciel dyplomowany. Uniwersytet Gdański, Kierunek: Pedagogika w zakresie pedagogiki specjalnej, tytuł zawodowy: magister (2000 r.); Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni, Studia podyplomowe: Polityka oświatowa i zarządzanie oświatą (2013); Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela: stopień nauczyciela dyplomowanego (2013).
   
  Nauczyciele:
 
  • Kamila Barwik, pedagog specjalny, logopeda. UMK; kierunek: Pedagogika specjalna, specjalność: Logopedia, tytuł zawodowy: licencjat (2018); WSB, kierunek: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia podyplomowe (2019); UMK, kierunek: Pedagogika specjalna, specjalność: Logopedia, tytuł zawodowy: magister (2020). Pani Kamila ukończyła wiele kursów m.in.: „Terapia ręki” (Studium Kształcenia Kadr „SKK”, 2019), „Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących” (MÓWik Proteza Mowy, 2020), „Podstawy arteterapii” (Goka-Szkolenia, 2020), „Biblio i Bajkoterapia” (Goka-Szkolenia, 2020), „Zmysłoterapia - rozwój sensoryczny” (Goka-Szkolenia, 2020).
 
  • Beata Sokołowska, oligofrenopedagog. UMK, kierunek: pedagogika specjalna, specjalność: edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie – oligofrenopedagogika, tytuł zawodowy: licencjat (2019); UMK, kierunek: pedagogika, specjalność: pedagogika szkolna z socjoterapią, tytuł zawodowy: magister (2022). Certyfikat „Trisomia 21- najnowszy stan badań” (Dorotkowo, 2019); Certyfikat „Po co osobie z Zespołem Downa fizjoterapia? Cel i metody rehabilitacji” (Dorotkowo, 2019).
 
  • Aleksandra Spoczyńska, pedagog. UMK, kierunek: historia, specjalność: nauczycielska w zakresie nauczania historii, tytuł zawodowy: licencjat (2017). Kollegium Jagiellońskie, Oligofrenopedagogika z elementami rewalidacji, studia podyplomowe (2020); UMK, kierunek: historia, specjalność: nauczycielska w zakresie nauczania historii i WOSu, tytuł zawodowy: magister (2021); kurs: „Hortiterapia” (Centrum Rozwoju Personalnego we Wrocławiu, 2022).
   
  Specjaliści na stałe współpracujący ze szkołą:
 
  • Agnieszka Burnicka, fizjoterapeuta. Medyczne Studium Zawodowe w Bydgoszczy, tytuł zawodowy: technik fizjoterapii (1992); CM UMK Bydgoszcz, kierunek: zdrowie publiczne, specjalność: organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia, tytuł zawodowy: licencjat (2011); UMK, Kierunek: zarządzanie, specjalność: przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, tytuł zawodowy: magister (2013); WSB Toruń, Trener rozwoju osobistego z psychodietetyką, studia podyplomowe. Kursy: „Integracja sensoryczna jako metoda pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym” (Centrum  Rozwoju Personalnego we Wrocławiu, 2021), „Skoliozy – diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne” (Odnowa szkolenia w Bydgoszczy, 2021), „Metoda Ruchu Rozwijącego Weroniki Sherborne I stopień” (Fundacja Dorotkowo, 2019).

  • Tomasz Graczyk, fizjoterapeuta. UMK, Collegium Medicum w Bydgoszczy, kierunek: Fizjoterapia, tytuł zawodowy: magister (2005); kursy: Instruktor Reakcji Ruchowej (2007); Instruktor Sportu (2013); Trening Funkcjonalny (2015); Streching opytmalny – warsztaty (2017); PNF (2020).
 
  • Katarzyna Łukiewska, oligofrenopedag, logopeda. UMK, Oligofrenopedagogika; Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (2005); Edukacja Wczesnoszkolna i przedszkolna, TWP (2014); Logopedia, UMK (2013); Wczesne wspomaganie rozwoju z elementami integracji sensorycznej, WSB Toruń; m.in. kursy: Masaż Shantala (2016); Akademia Teacch – edukacja i terapia dziecka – kurs trzystopniowy (2019); Złożone potrzeby edukacyjne i komunikacyjne dzieci z chorobą rzadką (2018); ACC – jak zacząć pracę w obszarze komunikacji z dzieckiem lub osobą dorosłą z autyzmem (2018); Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących (2018); Trening Umiejętności Społecznych (2017); Metoda krakowska: diagnoza i terapia wad wymowy (2017); Metoda krakowska: metody wywoływania głosek -5 godzin (2017); Wczesna interwencja logopedyczna dzieci do 3 r.ż. Praktyka bez teorii (2017); Terapia Sygmatyzmu międzyzębowego (2016); Terapia ręki I i II stopień (2016); Narzędzie M-Chat – R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka (2016); Centrum Metody Krakowskiej: Dziennik wydarzeń w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji (2015), Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją), 2015; "Metoda terapii behawioralnej w pracy z dzieckiem autystycznym” (2009); Wspieranie rozwoju dziecka niepełnosprawnego intelektualnie ze wskazaniem na innowacyjne formy i metody pracy terapeutyczno - rehabilitacyjnej (2006). 
 
  • Agnieszka Piasecka, teatrolog. Uniwersytet Łódzki, kierunek: kulturoznastwo, specjalność: teatrologia, tytuł zawodowy: magister (1995); Instytut Ericksonowski we współpracy z Polskim Komitetem Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę INSEA, Arteterapia, studia podyplomowe (2001); Instytut Studiów Podyplomowych w Warszawie, Oligofrenopedagogika, studia podyplomowe, w trakcie (2022); Instytut Studiów Podyplomowych w Warszawie, Przygotowanie pedagogiczne, studia podyplomowe, w trakcie (2022). Praktyk Neurolingwistycznego Programowania (2014); absolwentka Szkoły Trenerów (2015); absolwentka kursu szkoleniowego w zakresie Teatru Forum w ramach projektu Teatr Codzienny realizowanego przez Drama Way Fundację Edukacji i Kultury (2017); Dyrektorka artystyczna Międzynarodowego Biennale, Spotkań Teatralnych Terapia i Teatr w Łodzi (od 1995); Trenerka w projekcie: Integracyjne Warsztaty Teatralne dla Osób Uzależnionych od Narkotyków (Toruń 2015), Program edukacji kulturalnej kobiet osadzonych w Zakładzie Karnym nr 1 w Grudziądzu (Grudziądz 2015 i 2016).
 
  • Justyna Słupkowska, neurologopeda kliniczny, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej, pedagog. UMK, kierunek: Pedagogika, tytuł zawodowy: magister (2006); UMK, kierunek: Logopedia, Studia podyplomowe (2009); Uniwersytet Gdański, kierunek: Oligofenologopedia, studia podyplomowe (2018); Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Wrocław, kierunek: Neurologopedia kliniczna z wczesną interwencja logopedyczną, studia podyplomowe (2018); GUMED, Specjalista ds Zarządzania Rehablilitacją (2020); kursy kwalifikacyjne: UTTR (2018); Certyfikowany terapeuta Emphaty Dolls (2018); Metoda werbalno-tonalna – I stopień (2018); Kurs na Instruktora masażu Shantala – kwiecień 2015 Gdańsk; Biomed Neurotechnologie w diagnostyce i terapii (2011) Wrocław; Szkolenie z AAC Makaton (2010).
   
 

Cała kadra szkoły DOROTOWO posiada doświadczenie zawodowe w pracy z młodzieżą i dorosłymi z niepełnosprawnościami, w szczególności obciążonymi Trisomią 21 (priorytetowa grupa kandydatów do szkoły).

W razie konieczności dodatkowego wsparcia, zwłaszcza terapeutycznego, każdy uczeń szkoły może skorzystać z pomocy fundacji Dorotkowo.

 

Relacje z życia szkoły, na profilu społecznościowym szkoły.

STATUT

RAMOWY PLAN NAUCZANIA

KADRA

 

  

 

Toruń, sierpień 2021 r