Aktualności

Aktualności

ZAPYTANIA OFERTOWE DO PROJEKTU "DO ŚWIATA Z DOROTKOWEM...(edycja 2020-2021)"


Zapytanie ofertowe nr 90/DŚ/2020/2021 z dn. 12.02.2021 r. w ramach projektu „Do świata z Dorotkowem. Rehabilitacja dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnościami, w szczególności obciążonych anomaliami genetycznymi (edycja 2020-2021)” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na przygotowanie i prowadzenie indywidualnych zajęć logopedyczno-pedagogicznych w województwie: śląskim.

Postępowanie w ramach zapytania ofertowego nr 90/DŚ/2020/2021 z dn. 12.02.2021 zakończone zostało 23.02.2021 r. WYBÓR WYKONAWCY

Zapytanie ofertowe nr 91/DŚ/2020/2021 z dn. 12.02.2021 r. w ramach projektu „Do świata z Dorotkowem. Rehabilitacja dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnościami, w szczególności obciążonych anomaliami genetycznymi (edycja 2020-2021)” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na przygotowanie i prowadzenie indywidualnych zajęć ruchowych w województwie: śląskim.

Postępowanie w ramach zapytania ofertowego nr 91/DŚ/2020/2021 z dn. 12.02.2021 zakończone zostało 23.02.2021 r. WYBÓR WYKONAWCY

Zapytanie ofertowe nr 92/DŚ/2020/2021 z dn. 12.02.2021 r. w ramach projektu „Do świata z Dorotkowem. Rehabilitacja dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnościami, w szczególności obciążonych anomaliami genetycznymi (edycja 2020-2021)” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na przygotowanie i prowadzenie indywidualnych zajęć logopedyczno-pedagogicznych w województwie: mazowieckim.

Postępowanie w ramach zapytania ofertowego nr 92/DŚ/2020/2021 z dn. 12.02.2021 zakończone zostało 22.02.2021 r. WYBÓR WYKONAWCY

Zapytanie ofertowe nr 93/DŚ/2020/2021 z dn. 12.02.2021 r. w ramach projektu „Do świata z Dorotkowem. Rehabilitacja dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnościami, w szczególności obciążonych anomaliami genetycznymi (edycja 2020-2021)” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na przygotowanie i prowadzenie indywidualnych zajęć ruchowych w województwie: mazowieckim.

Postępowanie w ramach zapytania ofertowego nr 93/DŚ/2020/2021 z dn. 12.02.2021 zakończone zostało 22.02.2021 r. WYBÓR WYKONAWCY

Zapytanie ofertowe nr 94/DŚ/2020/2021 z dn. 16.02.2021 r. w ramach projektu „Do świata z Dorotkowem. Rehabilitacja dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnościami, w szczególności obciążonych anomaliami genetycznymi (edycja 2020-2021)” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na przygotowanie i prowadzenie indywidualnych zajęć ruchowych w województwach: pomorskim,mazowieckim.

Postępowanie w ramach zapytania ofertowego nr 94/DŚ/2020/2021 z dn. 16.02.2021 zakończone zostało 24.02.2021 r. WYBÓR WYKONAWCY

---------------

Zapytanie ofertowe nr 97/DŚ/2020/2021  z dn. 01.03.2021 r. w ramach projektu „Do świata z Dorotkowem. Rehabilitacja dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnościami, w szczególności obciążonych anomaliami genetycznymi (EDYCJA 2020-2021)”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na przygotowanie i prowadzenie indywidualnych zajęć logopedyczno-pedagogicznych w województwie śląskim

  • zapytanie ofertowe nr 97/DŚ/2020/2021 - plik PDF,
  • formularz zapytania ofertowego - plik WORD

Zapytanie ofertowe nr 98/DŚ/2020/2021  z dn. 01.03.2021 r. w ramach projektu „Do świata z Dorotkowem. Rehabilitacja dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnościami, w szczególności obciążonych anomaliami genetycznymi (EDYCJA 2020-2021)”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na przygotowanie i prowadzenie indywidualnych zajęć ruchowych w województwie śląskim

  • zapytanie ofertowe nr 98/DŚ/2020/2021 - plik PDF,
  • formularz zapytania ofertowego - plik WORD

 

Zapytanie ofertowe nr 99/DŚ/2020/2021  z dn. 03.03.2021 r. w ramach projektu „Do świata z Dorotkowem. Rehabilitacja dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnościami, w szczególności obciążonych anomaliami genetycznymi (EDYCJA 2020-2021)”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na przygotowanie i prowadzenie indywidualnych zajęć logopedyczno-pedagogicznych w województwie pomorskim.

  • zapytanie ofertowe nr 99/DŚ/2020/2021 - plik PDF,
  • formularz zapytania ofertowego - plik WORD

 

Zapytanie ofertowe nr 100/DŚ/2020/2021  z dn. 04.03.2021 r. w ramach projektu „Do świata z Dorotkowem. Rehabilitacja dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnościami, w szczególności obciążonych anomaliami genetycznymi (EDYCJA 2020-2021)”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na przygotowanie i prowadzenie indywidualnych zajęć ruchowych w województwie łódzkim.

  • zapytanie ofertowe nr 100/DŚ/2020/2021 - plik PDF,
  • formularz zapytania ofertowego - plik WORD

 

Zapytanie ofertowe nr 101/DŚ/2020/2021  z dn. 04.03.2021 r. w ramach projektu „Do świata z Dorotkowem. Rehabilitacja dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnościami, w szczególności obciążonych anomaliami genetycznymi (EDYCJA 2020-2021)”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na przygotowanie i prowadzenie indywidualnych zajęć logopedyczno-pedagogicznych w województwie łódzkim.

  • zapytanie ofertowe nr 101/DŚ/2020/2021 - plik PDF,
  • formularz zapytania ofertowego - plik WORD

 

Dofinansowanie: