Aktualności

Aktualności

ZAPYTANIA OFERTOWE DO PROJEKTU Z DOROTKOWEM ŁATWIEJ...


 

             

  • Zapytanie ofertowe nr 1/PFRON-T/2021 z dn. 1.04.2021r. w ramach projektu "Z Dorotkowem łatwiej. Rehabilitacja dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnościami (Edycja 2019-2022)" współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na przygotowanie i prowadzenie indywidualnej terapii ruchowej - formularz ofertowy, treść zapytania,
  • Zapytanie ofertowe nr 2/PFRON-T/2021 z dn. 1.04.2021r. w ramach projektu "Z Dorotkowem łatwiej. Rehabilitacja dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnościami (Edycja 2019-2022)" współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na przygotowanie i prowadzenie indywidualnych zajęć muzykoterapii - formularz ofertowy, treść zapytania,
  • Zapytanie ofertowe nr 3/PFRON-T/2021 z dn. 1.04.2021r. w ramach projektu "Z Dorotkowem łatwiej. Rehabilitacja dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnościami (Edycja 2019-2022)" współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na współprowadzenie zajęć grupowych i sprawowanie opieki w czasie dowozów - formularz ofertowy, treść zapytania,
  • Zapytanie ofertowe nr 4/PFRON-T/2021 z dn. 1.04.2021r. w ramach projektu "Z Dorotkowem łatwiej. Rehabilitacja dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnościami (Edycja 2019-2022)" współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na przygotowanie i prowadzenie indywidualnej terapii logopedyczno-pedagogicznej - formularz ofertowy, treść zapytania,
  • Zapytanie ofertowe nr 5/PFRON-T/2021 z dn. 9.04.2021r. w ramach projektu "Z Dorotkowem łatwiej. Rehabilitacja dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnościami (Edycja 2019-2022)" współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na przygotowanie i prowadzenie indywidualnej terapii integracji sensorycznej - formularz ofertowy, treść zapytania,
  • Zapytanie ofertowe nr 6/PFRON-T/2021 z dn. 9.04.2021r. w ramach projektu "Z Dorotkowem łatwiej. Rehabilitacja dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnościami (Edycja 2019-2022)" współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na przygotowanie i prowadzenie indywidualnej rewalidacji - formularz ofertowy, treść zapytania,
  • Zapytanie ofertowe nr 7/PFRON-T/2021 z dn. 9.04.2021r. w ramach projektu "Z Dorotkowem łatwiej. Rehabilitacja dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnościami (Edycja 2019-2022)" współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na przygotowanie i prowadzenie indywidualnej terapii EEG biofeedback - formularz ofertowy, treść zapytania,


    Dofinansowanie: