Aktualności

Aktualności

ZAPYTANIA OFERTOWE DO PROJEKTU Z DOROTKOWEM ŁATWIEJ...


 

             

 

  • Zapytanie ofertowe nr 51/PFRON-T/2020 z dn. 28.07.2020r. w ramach projektu "Z Dorotkowem łatwiej. Rehabilitacja dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnościami (Edycja 2019-2022)" współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na współprowadzenie zajęć grupowych, pdf, formularz ofertowy
  • Zapytanie ofertowe nr 52/PFRON-T/2020 z dn. 29.07.2020r. w ramach projektu "Z Dorotkowem łatwiej. Rehabilitacja dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnościami (Edycja 2019-2022)" współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na przygotowanie i prowadzenie indywidualnych zajęc rewalidacji, pdf, formularz ofertowy
  • Zapytanie ofertowe nr 53/PFRON-T/2020 z dn. 29.07.2020r. w ramach projektu "Z Dorotkowem łatwiej. Rehabilitacja dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnościami (Edycja 2019-2022)" współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na przygotowanie i prowadzenie indywdualnej terapii logopedyczno-pedagogicznej, pdf, formularz ofertowy

    Dofinansowanie: