Szkolenia

Szkolenia

Organizator: Dorotkowo. Fundacja na rzecz Doroty Targowskiej i Jej Przyjaciół w Toruniu
Kontakt ws szkoleń: szkolenia[at]dorotkowo.pl, tel. koordynator: Anna Lemańska (+ 48 692 828 512, pon.-pt. 11.00-15.00)
Dofinansowanie: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zapisując się na szkolenie organizowane przez Fundację Dorotkowo, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z RODO. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z niemożnością udziału w szkoleniu. Jednocześnie "Dorotkowo" informuje, że w każdej chwili możesz modyfikować lub całkowicie usunąć swoje dane przekazane "Dorotkowu"; zob. RODO w Dorotkowie

W sytuacji trudności technicznych z dokonaniem rejestracji za pomocą formularza rejestracyjnego, prosimy o kontakt mailowy: szkolenia[at]dorotkowo.pl lub telefoniczny pod nrem 692 828 512 (Anna Lemańska) w godz. od 11.00 do 15.00, tylko w dni powszednie.

Dla rodziców dzieci niepełnosprawnych spoza Torunia - Dorotkowo organizuje bezpłatny nocleg (do wyczerpania miejsc). Wystarczy zgłosić zapotrzebowanie pod adresem: szkolenia@dorotkowo.pl

W przypadku braku wystarczającej liczby zarejestrowanych uczestników na dane szkolenie (90% zakładanej liczby), Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia, o czym powiadomi osoby zainteresowane. W przypadku nieodbycia się szkolenia Organizator zwraca 100% opłaty szkoleniowej osobom, które taką opłatę uiściły.


Tytuł szkolenia: Metoda Ruchu Rozwijającego, II stopień
Prowadzący szkolenie: Dariusz Okrzesik
Miejsce: Toruń
Koszt:
120,00 zł (rodzice/os.)
290,00 zł (terapeuci, nauczyciele, kadra/os.)

Terminy:
2020-03-19 - 2020-03-20 (dostępne miejsca: 35 / 35)
Koszt: 120,00 zł (rodzice/os.); 290,00 zł (terapeuci, nauczyciele, kadra/os.)

Opis szkolenia:

Szkolenie tylko dla osób, które ukończyły I stopień MRR minimum 6 mcy przed szkoleniem (czyli do 17 marca 2019 r.). Wymóg półrocznego odstepu między szkoleniami I i II stopania nie obowiązuje rodziców dzieci niepełnosprawnych, którzy nie pracują zawodowo jako terapeuci/nauczyciele/specjaliści MRR.  

Konieczne jest jednak (w każdym przypadku) okazanie certyfikatu/zaświadczenia ukończenia I stopnia kursu i zaprezentowanie w trakcie szkolenia materiałów filmowych (np. mp4) z przeprowadzonych przez siebie zajęć.

 

Tak jak w przypadku szkolenia z MRR I stopień zaleca się uczestnikom strój sportowy. Organizator zapewnia szatnię.


O prowadzącym:

DARIUSZ OKRZESIK - psycholog, fizjoterapeuta i oligofrenopedagog. Lider szkoleń z upoważnienia International Sherborne Cooperation (certyfikat ISCO) w Anglii


Tytuł szkolenia: Asertywny rodzic dziecka niepełnosprawnego - warsztaty dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych
Prowadzący szkolenie: Anna Derwich
Miejsce: Dorotkowo (Toruń, ul. Szosa Chełmińska 254/258)
Koszt:
100,00 zł (rodzice/os.)

Terminy:
2020-02-27 - 2020-02-27 (dostępne miejsca: 12 / 12)
Koszt: 100,00 zł (rodzice/os.);

Opis szkolenia:

Cel: nabycie przez rodziców umiejętności diagnozowania źródeł stresu i poznanie sposobów na obniżenie jego poziomu.

 

RAMOWY PROGRAM 1. SPOTKANIA (27.02.2020, czwartek, godz. 17.00)

17.00 - powitanie, omówienie spraw organizacyjno-formalnych przez Organizatora

17.15-17.45 -  możliwość prezentacji oczekiwań uczestników,

17.45-18.45 - panel warsztatowy
W jaki sposób ludzie się zmieniają swoje zachowanie? - zapoznanie się z tematem zmiany w ujęciu Dialogu Motywującego.

18.45-19.00 - przerwa kawowa (małe co nieco)

19.00-20.00 - panel warsztatowy
Podstawowe zasady prowadzenia rozmowy w duchu Dialogu Motywującego.

20.00-20.30 - podsumowanie, ustalenie dalszych oczekiwań grupy oraz daty nastepnego spotkania.
 
* W razie konieczności istnieje możliwość przedłużenia czasu spotkania.
 
 

 


O prowadzącym:

Anna Derwich, psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo Behawioralnej (PTTPB) oraz certyfikowany terapeuta Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej, Superwizor-dydaktyk PTTPB. Prowadzi terapię indywidualną i grupową zaburzeń lękowych i depresyjnych, zaburzeń osobowości. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz pracy z rodzicami. Obecnie prowadzi prywatną praktykę w Toruniu oraz współprowadzi szkołę psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Warszawie.


Pomagamy pomagać. Szkolenia i warsztaty dla otoczenia dzieci obciążonych anomaliami genetycznymi (2. edycja).
Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Logo