Toruń i pow. toruński

Toruń i pow. toruński

 

Dorotkowo powstało w Toruniu i do toruńskich dzieci skierowane były pierwsze działania Dorotkowa, które od lat są kontynuowane. W 2023 r. podopiecznych z Torunia i powiatu toruńskiego Dorotkowo wspiera w ramach projektu placówkowego pn.: "Dorotkowy Klub Integracji. Terapia dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnościami, Toruń 2022–2025". Jest to autorski projekt, w którym uczestniczy 75 rodzinek z dziećmi obciążonymi anomaliami genetycznymi (głównie Trisomią 21) z Torunia i powiatu toruńskiego, skupionych w KLUBIE (Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie; dofinansowanie: PFRON).

 

KIEROWNICZKA I KOORDYNATORKA ADMINISTRACYJNA PROJEKTU
Katarzyna Rogalska, dorki2022[at]dorotkowo.pl
pierwszy poniedziałek miesiąca 10.00–18.00
wtorek–piątek 8.00–16.00, gab. A-3
dorki2022[at]dorotkowo.pl

ASYSTENTKA KOORDYNATORKI ADMINISTRACYJNEJ PROJEKTU
Alicja Głowania, dorki2022[at]dorotkowo.pl
pierwszy poniedziałek miesiąca 10.00–18.00
wtorek–piątek 8.00–16.00, gab. A-3
dorki2022[at]dorotkowo.pl

Rehamanagerka
Justyna Słupkowska (justyna.slupkowska[at]dorotkowo.pl)
Dyżury: poniedziałki 17.30 -19.30, czwartki 17.00-18.00 

 

Koordynatorka Zespołu Terapeutów Terapii Intelektualno-Poznawczej
Kamila Barwik-Bola (kamila.barwik[at]dorotkowo.pl)

Koordynatorka Zespołu Terapeutów Terapii Intelektualno-Poznawczej/obszar: psychologia
Sonia Michalczuk (sonia.michalczuk[at]dorotkowo.pl)

Koordynator Zespołu Terapeutów Ruchowych oraz Terapeutów Integracji Sensorycznej
Tomasz Graczyk (tomasz.graczyk[at]dorotkowo.pl)

Koordynatorka Zespołu Terapeutów Terapii Funkcjonalnej
Anna Mazurkiewicz-Kaproń (anna.mazurkiewicz[at]dorotkowo.pl)

Koordynatorka Zespołu Terapeutów Terapii za pomocą Sztuki i Natury
Monika Szcząchor (monika.szczachor[at]dorotkowo.pl)

  

Jeżeli mieszkacie w Toruniu lub powiacie toruńskim i spodziewacie się dzieciątka z Trisomią 21 lub właśnie przywitaliście w Waszej rodzinie tego wyjątkowego człowieka, napiszcie na: dorotkowo[at]dorotkowo.pl Pomożemy!

 

    

 I etap: 1.04.2022-31.03.2023                  II etap: 1.04.2023-31.03.2024