Toruń i pow. toruński

Toruń i pow. toruński

 

Dorotkowo powstało w Toruniu i do toruńskich dzieci skierowane były pierwsze działania Dorotkowa, które od lat są kontynuowane. W 2022 r. podopiecznych z Torunia i powiatu toruńskiego Dorotkowo wspiera w ramach projektu placówkowego pn.: "Dorotkowy Klub Integracji. Terapia dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnościami, Toruń 2022–2025". Jest to autorski projekt, w którym uczestniczą 70 rodzinek z dziećmi obciążonymi anomaliami genetycznymi (głównie Trisomią 21) z Torunia i powiatu toruńskiego, skupionych w DorKI (Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie; dofinansowanie: PFRON).

 

KIEROWNIK PROJEKTU
Katarzyna Minczykowska-Targowska, dorki2022[at]dorotkowo.pl

KOORDYNATORKA ADMINISTRACYJNA PROJEKTU
Katarzyna Rogalska, dorki2022[at]dorotkowo.pl
pierwszy poniedziałek miesiąca 10.00–18.00
wtorek–piątek 8.00–16.00
dorki2022[at]dorotkowo.pl

Rehamanagerki
Justyna Słupkowska (justyna.slupkowska[at]dorotkowo.pl)
Dyżury: poniedziałki 17.30 -19.30, czwartki 17.00-18.00 

Anna Mazurkiewicz (anna.mazurkiewicz[at]dorotkowo.pl)
Dyżury: 
poniedziałki 18.00-19.00 i wtorki 12.00-13.00

 

Koordynator Zespołu Terapeutów Ruchowych oraz Terapeutów Integracji Sensorycznej
Tomasz Graczyk (tomasz.graczyk[at]dorotkowo.pl)
Dyżury: poniedziałki 17.30 -19.30

Koordynator Zespołu Terapeutów wykorzystujących metody z zakresu Sztuki i Natury
Monika Szcząchor (monika.szczachor[at]dorotkowo.pl)
Dyżury: poniedziałki 17.30 -19.30

  

Jeżeli mieszkacie w Toruniu lub powiacie toruńskim i spodziewacie się dzieciątka z Trisomią 21 lub właśnie przywitaliście w Waszej rodzinie tego wyjątkowego człowieka, napiszcie na: dorotkowo[at]dorotkowo.pl Pomożemy!