Subkonta

Subkonta

 

Dorotkowo bezpłatnie udostępnia konto bankowe swoim podopiecznym, w szczególności obciążonym Trisomią 21. Od 2. połowy 2020 r., z racji ogromu zadań i niewielkiego zaplecza administracyjnego, tylko zamieszkałym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.  

Aby móc skorzystać z tego wsparcia należy być już podopiecznym fundacji i zwrócić się z pisemną prośbą do zarządu Fundacji (zarzad[at]dorotkowo.pl) o założenie tzw. subkonta w Dorotkowie. Do prośby należy dołączyć kopię orzeczenia o niepełnosprawności dziecka oraz podpisaną Procedurę RODO w Dorotkowie.

Po pozytywnym rozpatrzeniu prośby przez zarząd Dorotkowa, o czym wnioskujący zostanie powiadomiony mailowo w terminie do 30 dni od przesłania prośby, należy przesłać na adres Dorotkowa (87-100 Toruń, ul. Szosa Chełmińska 254/258) 2 egz. podpisanego porozumienia o prowadzeniu przez Dorotkowo subkonta, podpisanego regulaminu udostępnienia kont oraz podpisanego wykazu wydatków kwalifikowalnych, czyli możliwych do zrefundowania ze środków zgromadzonych na subkoncie.

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: wtorek, czwartek 12.00-17.00, tel.: 784 008 269 (Aleksandra Kleczkowska), subkonta[at]dorotkowo.pl
Zanim jednak zadzwonisz lub napiszesz KONIECZNIE przeczytaj regulamin udostępnienia kont przez Dorotkowo.

 

Materiały do pobrania:
Regulamin udostępnienia kont

Porozumienie o prowadzeniu przez Dorotkowo subkonta

Procedura RODO

Wykazu wydatków kwalifikowalnych

Formularz zestawienia kosztów (.xlsx)